Od dnia 11 kwietnia do dnia 10 maja 2023 roku mieszkańcy Siedlec mogą wziąć udział w głosowaniu w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Tradycyjnie głosujący mają do wyboru następujące metody:

  1. głosowanie poprzez formularz elektroniczny na stronie https://siedlce.budzet-obywatelski.org/ ;
  2. głosowanie osobiste poprzez wrzucenie uzupełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta Siedlce przy skwerze Niepodległości 2 – możliwość oddania głosu w godzinach pracy urzędu;
  3. głosowanie korespondencyjne poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Karty do głosowania można pobrać:

  1. w Urzędzie Miasta – w wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta Siedlce przy skwerze Niepodległości 2, przy portierni;
  2. ze strony internetowej bip.siedlce.pl;
  3. na stronie https://siedlce.budzet-obywatelski.org/ - w zakładce „O budżecie” sekcja „Do pobrania”.

Karty do głosowania zostaną udostępnione w dniu 11 kwietnia 2023 roku.