W wyniku przeprowadzenia ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności dostępna jest mapa ze schronami, ukryciami i miejscami doraźnego schronienia  - aplikacja „Schrony” („Budowle ochronne”) http://schrony.straz.gov.pl/

Są to budynki należące do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego.

W MSWiA trwają prace nad projektem ustawy o ochronie ludności.