Zapraszamy do udziału w V Miejskim Przeglądzie Recytatorskim z języka angielskiego dla 5- i 6-latków „A sea of the words". Przegląd jest organizowany już po raz piaty przez Szkołę Językową Eurolingua, Miejskie Przedszkole nr 15 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach.

Celem przeglądu jest pogłębianie wiedzy anglojęzycznej i rozwijanie zdolności recytatorskich u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt ten pozwala na promocję i pomoc dzieciom utalentowanym artystycznie.

Zasady uczestnictwa:

 1. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.
 2. Każde przedszkole miejskie i niepubliczne oraz klasy  „0” w szkołach podstawowych typuje maksymalnie czworo dzieci w dwóch kategoriach (5 i 6 latki) wyłonionych podczas własnych eliminacji przedszkolnych i szkolnych (np. 2 osoby w kategorii 5 latki i 2 osoby z kategorii 6 latki z jednej instytucji – maksymalnie 4 osoby z jednej instytucji).
 3. Udział w konkursie mogą brać również słuchacze Eurolingua
 4. Przegląd będzie miał formę prezentacji wiersza lub fragmentu prozy  o dowolnej tematyce w języku angielskim.
 5. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach przeglądu mogą wystąpić w IV edycji ale z innym repertuarem.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie poprawnie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszenia do 10.05.2023  r. do godz. 17:00

Forma przeglądu:

 1. Uczestnik może wykorzystać dowolne fragmenty utworu poetyckiego.
 2. Dopuszcza się ingerencję w ścieżkę dźwiękową podczas realizacji materiału.

Czas trwania przeglądu oraz warunki przeglądu:

 1. Eliminacje odbędą się 24 maja 2023 od g. 11:00 w Europejskim Centrum Szkolenia Językowego Eurolingua ul. Skrzyneckiego 1 w Siedlcach stacjonarnie.
 2. Kolejność występów ustali organizator.

Publikacja, ocena prac i nagrody

 1. Wszystkie występy zostaną poddane ocenie Jury
 2. Nagrodę rzeczową przyznaje się zwycięzcy I, II, III miejsca w dwóch kategoriach 5 latków i 6 latków.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 26 maja o g. 16:00 – Skwer przy Fontannie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Józefa Piłsudskiego 5 w Siedlcach.
 4. Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.

Szczegółowe informacje o przeglądzie na stronach internetowych organizatorów: www.eurolinguasiedlce.plwww.mp15.siedlce.plwww.mbp.siedlce.pl/ oraz ich facebooku.

ELEKTRONICZNA KARTA ZGŁOSZENIA: https://forms.gle/VzpRDFkF4NQDsCdU8