W tym roku przypada 83 rocznica Zbrodni Katyńskiej. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku dzień 13 kwietnia ustanowiony został Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci jest obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Wśród 21 857 zastrzelonych na rozkaz Stalina znaleźli się zawodowi oficerowie Wojska Polskiego oraz powołani pod broń rezerwiści: 107 naukowców, wykładowców polskich i europejskich uczelni, 1040 nauczycieli szkół średnich i powszechnych, ponad 700 inżynierów, ponad 900 lekarzy i farmaceutów, dyrektorów klinik i ordynatorów oddziałów szpitalnych, ponad 700 prawników – sędziów, prokuratorów i adwokatów, blisko 6 tysięcy funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, kilkudziesięciu duchownych.

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęliśmy o godz. 10.00 mszą św. pod przewodnictwem J.E. Biskupa Siedleckiego ks. dr Kazimierza Gurdy w kościele pw. św. Stanisława BM. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz wszystkich pomordowanych przez NKWD, a następnie uroczystości przeniosły się pod Tablicę Katyńską na Ścianie Pamięci kościoła. Został odegrany hymn państwowy, odczytano Siedlecką Listę Katyńską. 
Kolejnym punktem było wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce. 

Szanowni Państwo !

Drodzy Mieszkańcy Miasta Siedlce,

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r., na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego, sowiecka policja polityczna zamordowała blisko dwadzieścia dwa tysiące obywateli Rzeczpospolitej. Zostali zgładzeni tylko dlatego, że byli polskimi patriotami. Ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary zostały pogrzebane w zbiorowych, bezimiennych mogiłach w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. Wśród zamordowanych znaleźli się zawodowi oficerowie Wojska Polskiego oraz powołani pod broń rezerwiści, naukowcy, wykładowcy polskich i europejskich uczelni, nauczyciele, inżynierowie, lekarze, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Blisko sześć tysięcy funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, kilkudziesięciu duchownych. Zginęli wynalazcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, artyści, sportowcy i dziennikarze. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata, bez procesów, bez wyroków.
Setki tysięcy Polaków doświadczyły gehenny łagrów i zsyłek. Uwięzieni w Kozielsku, Starobielsku czy Ostaszkowie po prostu znikali bez śladu.

Okrucieństwo sowieckiego aparatu represji wyrażało bowiem rzeczywisty cel sowieckich władz - bezwzględną eliminację przeciwnika politycznego.

Polscy historycy oceniając charakter zbrodni katyńskiej twierdzą, że skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji oraz sposób jej przeprowadzenia - kwalifikują do uznania tych wydarzeń za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa i fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami. Ten wyróżnik społeczny był dodatkowym motywem zagłady.

Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy, nawet gdy jej poszukiwanie było przez lata celowo powstrzymywane na skutek rozkazów z Moskwy. Zbrodnia katyńska stała się sprawą, o której nie wolno było mówić. Za propagowanie prawdziwej wiedzy o Katyniu, a przede wszystkim o sprawcach tej masakry, groziły kary. Mimo wszystko prawda o tej straszliwej zbrodni przetrwała w sercach wielu rodzin i była przekazywana przez pokolenia.

Prawda o Katyniu stanowi fundament wolnej Polski. Wiedza o odwadze, poświęceniu, walce o godność człowieka, której uosobieniem są wszystkie ofiary Katynia powinna zostać z nami na zawsze.

Dziś w Siedlcach, pragniemy uczcić tych, którzy byli synami naszej ziemi i razem z tysiącami innych ofiar nigdy nie wrócili do swoich domów. Dzięki wciąż żywej pamięci ich historia i nazwiska przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Pamięta o nich również świat nauki i dzięki wnikliwej pracy historyków wiemy coraz więcej o tej zbrodni, choć wiele dokumentów nie jest ujawnionych.

My pamiętamy i pamiętać będziemy. Cześć i chwała bohaterom!

Pod Tablicą Katyńską, Pomnikiem Sybiraków oraz tablicą upamiętniającą 16 żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych w nocy z 12 na 13 kwietnia 1945 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 4) przy dźwięku werbli złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. Wojskowy trębacz odegrał sygnał "Śpij kolego".
Kwiaty złożono także pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Centralnym.