Pani Małgorzata Medak została wyznaczona do pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ od dnia 1 marca 2023 roku do czasu zatrudnienia nowego dyrektora, nie dłużej niż na 6 miesięcy.