20 marca 2023 roku o godz. 10.00 w Czytelni Głównej MBP odbędzie się promocja najnowszego wydawnictwa siedleckiej książnicy pt.: „Bibliografia Miasta Siedlce 2021”.

Gościem wydarzenia będzie prof. Dariusz Magier, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, który wygłosi krótką prelekcję na temat znaczenia bibliografii w literaturze regionalnej.

Autorem „Bibliografii Miasta Siedlce 2021” jest historyk, bibliograf, starszy kustosz MBP w Siedlcach - Andrzej Prządka.

„Bibliografia Miasta Siedlce 2021” jest opracowaniem dokumentującym piśmiennictwo dotycząceMiasta Siedlce, to źródło informacji o historii, nauce, kulturze, życiu społecznym, gospodarczym i politycznym miasta. Upowszechnia dorobek i osiągnięcia lokalnej społeczności. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – mieszkańców miasta, uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych, dziennikarzy, przedstawicieli samorządu oraz różnych instytucji i organizacji.

Niniejsze wydanie zostało przygotowane w oparciu o nowy system opracowania zbiorów wykorzystujący Deskryptory Biblioteki Narodowej, będące językiem informacyjno - wyszukiwawczym opartym na słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Najnowsze wydanie Bibliografii tradycyjnie zostanie przekazane do wszystkichbibliotek na terenie naszego miasta oraz do instytucji i osób zajmujących się badaniem regionu i życia społecznego w Siedlcach.

Serdecznie zapraszamy Siedlczan do udziału w wydarzeniu.