8 marca 2023 r. o godz. 8.00 rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”.

Link do strony naboru: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl

System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 5 szkołach podstawowych. Pozwoli to rodzicom poznać ofertę wychowania przedszkolnego w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w przedszkolach/szkołach podstawowych przez powołaną przez dyrektora komisję rekrutacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić w systemie elektronicznym, wydrukować i po podpisaniu, wraz z oświadczeniami, złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Rodzice mogą składać wnioski w przedszkolach do 22 marca do godz. 15.00. 11 kwietnia przedszkola opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie po złożeniu potwierdzenia woli, 24 kwietnia – listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.