„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”.

Konfucjusz


Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Wychowawcom i Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom siedleckich placówek oświatowych składam wyrazy najwyższego uznania za twórczą działalność pedagogiczną i wychowawczą oraz trud i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju edukacji w naszym mieście.

Dziękuję za przekazywaną wiedzę, profesjonalizm i kształtowanie wartości wśród młodych ludzi, za życzliwość i współpracę z różnymi środowiskami. Mierzą się Państwo z niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, jakim jest wychowywanie i kształcenie kolejnych pokoleń. To praca niełatwa, wymaga otwartości, tolerancji, ciągłego doskonalenia, podążania za tym, co dzisiaj jest światem młodych ludzi.
Ten rok jest szczególny, przedłużająca się pandemia i organizacja nauki zdalnej, a później fala uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.
Dziękuję Państwu za godną naśladowania i pełną życzliwości postawę w odniesieniu do naszych sąsiadów, którzy znaleźli schronienie w Siedlcach. Obecnie w naszych szkołach i przedszkolach uczy się wielu uczniów z Ukrainy, w przedszkolach 142 osoby, w szkołach podstawowych 404 a ponadgimnazjalnych 99 uczniów. Łącznie ponad 640 młodych osób, których na co dzień bardzo Państwo wspieracie i dajecie poczucie bezpieczeństwa. Serdecznie za to dziękuję.

Jako samorząd przywiązujemy ogromną wagę do tego, by warunki kształcenia były coraz lepsze. Byście Państwo mogli pracować w jak najlepszych warunkach lokalowych i byli wyposażeni w jak najlepszy sprzęt w pracowniach. Wiem również, że dużo jest jeszcze do zrobienia, jednakże będziemy starać się w  tych trudnych dla samorządu czasach sprostać tym oczekiwaniom.

Życzę wytrwałości i cierpliwości na ścieżce kariery zawodowej, by każdy dzień Państwa pracy był pasjonujący, stanowił realizacje ambicji oraz był powodem do dumy.


Z najlepszymi życzeniami

Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej Sitnik