W programie min. koncert w wykonaniu Wenantego Macieja Domagały. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz książki pt. "Konstanty Domagała. Spełnione marzenia".

27.10.2022 r., godz. 17.00, Sala Biała MOK, ul.Pułaskiego 6

Wstęp wolny!

Konstanty Ryszard Domagała - Honorowy Obywatel Miasta Siedlce, ustanowiony uchwałą Rady Miasta Siedlce Nr XXXIV/448/2008 z dnia 30 października 2008 r.

Urodzony 6 września 1923 roku w Siedlcach w rodzinie rzemieślniczej. Zmarł dn. 20 czerwca 2012r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.

Pan Konstanty Domagała pracował przez 20 lat w resorcie oświaty, jako nauczyciel przedmiotów muzycznych i dydaktycznych w Liceum Pedagogicznym, w Studium Nauczycielskim, w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a później w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej.

Przyczynił się do utworzenia w 1962 roku Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie", którego przez 20 lat był dyrygentem, a przez 15 lat pełnił funkcję kierownika artystycznego.

Pan Konstanty Ryszard Domagała był również autorem prac o charakterze etnomuzykologicznym i historycznym oraz wielu wydawnictw muzycznych,

Za pracę pedagogiczną, artystyczną, upowszechnianie kultury i pieśni regionu Podlasie, Pan Konstanty Domagała został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, dyplomami i nagrodami. Od 2005 roku był Laureatem Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce –"Aleksandria".

Pracę dla kultury muzycznej miasta i regionu Konstantego Domagały doceniło społeczeństwo Miasta Siedlce. W ogłoszonym przez "Tygodnik Siedlecki" plebiscycie na siedlczanina XX wieku Konstanty Domagała znalazł się w pierwszej dziesiątce zasłużonych dla Siedlec. Uznano jego pracę oraz pasje muzyczne. Podkreślono, że swoje marzenia realizował właśnie w swym rodzinnym mieście.

Pan Konstanty Ryszard Domagała – to człowiek legenda i niekwestionowany autorytet w dziedzinie życia kulturalnego i społecznego. Przywołanie pamięci o Jego osobie będzie nie tylko uczczeniem Jego zasług dla rozwoju kulturalnego, oświatowego, regionalnego i społecznego Miasta Siedlce, ale również oddaniem hołdu i uczczeniem pamięci o nim przezJego wychowanków i mieszkańców Miasta Siedlce.