Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 13 października 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Gospodarzem uroczystości był Andrzej Sitnik, Prezydent Miasta Siedlce. Obecny był również Robert Szczepanik, Zastępca Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta powitał wszystkich uczestników uroczystości, złożył podziękowania za codzienny trud wkładany w edukację młodego pokolenia oraz życzenia wszelkiej zawodowej i osobistej pomyślności.

Święto zwane Dniem Nauczyciela, od 1982 roku zostało nazwane Dniem Edukacji Narodowej. Ta nazwa jest związana z działalnością Komisji Edukacji Narodowej – pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty powstałym w 1773 roku, które zajęło się reformą szkolnictwa w Polsce. Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy, na nowo zorganizowano szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała być istotnym ogniwem reformy państwa – jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

W czasach nam współczesnych 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości szkolnych i państwowych przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich pracę.

Na mocy Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Nagrody Prezydenta Miasta decyzją z dnia14 września 2022 roku otrzymało 72 wyróżniających się Nauczycieli. Nagrody wręczali: Prezydent Andrzej Sitnik, Zastępca Robert Szczepanik i Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka.

Nagrody otrzymali PANI/PAN:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLA:

Sylwia Raczyńska Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach,

Alicja Kuziak Miejskie Przedszkole Nr 9 w Siedlcach,

Grażyna Świderska Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach,

Helena Kuźniarska Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach,

Elżbieta Paczóska Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach,

Agnieszka Magryta Miejskie Przedszkole Nr 25 w Siedlcach.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Ewa Jurzyk-Niedziółka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

Karolina Klimczyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

Aneta Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

Ryszard KalacińskiSzkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,

Agnieszka Pałgan Szkoła Podstawowa nr 2 im.Gabriela Narutowicza w Siedlcach,

Bożena Radzikowska Szkoła Podstawowa nr 2 im.Gabriela Narutowicza w Siedlcach,

Arkadiusz Nowosielski Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach,

Dariusz Kozioł Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach,

Maciej Miatkowski Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach,

Dariusz Kupiński Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach,

Paulina Jakimowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,

Marta Posiadała Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach,

Ewa Małaszek Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

Andrzej Pieńkowski Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

Renata Żylak Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

Janina Ewa Miazga Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,

Anna Nowak Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im.Władysława Broniewskiego w Siedlcach,

Marta Senenko-Lichograj Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach,

Hanna Sieczkowska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach,

Katarzyna Wąsowska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach,

Paweł Pasztor Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach,

Elżbieta Pilich Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach,

Izabela Wróbel Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach,

Jolanta Pużuk Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

Jarosław Rybak Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

Ewa Kosmalska Szkoła Podstawowa nr 10 im.Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach,

Barbara Lewicka Szkoła Podstawowa nr 10 im.Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach,

Dorota Łazuga Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach,

Urszula Wereszko Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach,

Anna Wyrębiak Szkoła Podstawowa nr 11 im.Jana Pawła II w Siedlcach,

Martyna Jastrzębska Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach,

Grzegorz Jastrzębski Szkoła Podstawowa nr 12 im.Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI:

Janusz Karasek I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

Sylwia Lubelska I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

Monika Kamont II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

Ewa Jadwiga Księżopolska II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

Agnieszka Borkowska II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

Lucyna Dołowska-Żabka IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach,

Ewa Jagiełło IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach,

Mirosław Filimoniuk IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach,

Magdalena Fiuk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Łukasz Jóźwiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Monika Ługowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Jacek Nicewicz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Ewa Agnieszka Soszyńska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Siedlcach,

Wioletta Wyrębek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Siedlcach,

Jowita Kamecka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Agnieszka Soroczyńska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Marta Zwolińska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Jolanta Skorupka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

Magdalena Chojecka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

Justyna Krysiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

Aneta Pachecka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

Leszek Rozbicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

Katarzyna Puzio-Major Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im.Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach,

Maciej Celiński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im.Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach,

Małgorzata Remiszewska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im.Generała Józefa Bema w Siedlcach,

Małgorzata Komar Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im.Generała Józefa Bema w Siedlcach,

Ewa Gąsowska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach,

Urszula Talacha Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach,

Daniel Gugała Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach,

Marianna Kosyl Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach,

Urszula Nowicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach,

Katarzyna Bielińska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach,

Anna Borkowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach,

Tomasz Lewtak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


W imieniu wyróżnionych nauczycieli głos zabrał Dariusz Kupiński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki. Zaproszeni Goście również nie szczędzili ciepłych słów obecnym na uroczystości nauczycielom. 

W imieniu Biskupa Siedleckiego głos zabrał ks. kan. dr Paweł Kindracki – Dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Diecezji Siedleckiej, w imieniu Rady Miasta Siedlce – Henryk Niedziółka, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce. Słowa podziękowania i życzenia skierowali także: Adam Skup - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego – w imieniu środowiska naukowego oraz przedstawiciel związków zawodowych Iga Kornacka – Barczak z NSZZ Solidarność.

Po części oficjalnej zaprezentowano widowisko muzyczne „Lipstick on the Glass – Tribute to Maanam”, które wykonali aktorzy i orkiestra Teatru Es.