Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych: „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych oraz „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Łatwej uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Każdy z projektów ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są wykorzystywane
na danym etapie kształcenia. Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.zus.pl w zakładce „Edukacja” (link). Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym, na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia bezpłatnie każdemu nauczycielowi:

  1. komplet materiałów dydaktycznych - zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów, scenariusze lekcji, karty projektu i arkusze ocen, filmy, prezentacje, teksty pomocnicze oraz rozwiązania zadań; materiały dostępne są w Oddziale ZUS w Siedlcach u koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, a także w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej,
  2. szkolenia z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych (stacjonarne lub on-line),
  3. indywidualną opiekę merytoryczną,
  4. grę planszową „Specjalista ZUS” do kreatywnego prowadzenia zajęć.

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenia, które zaplanowaliśmy w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach (ul. Mieczysława Asłanowicza 2):

  • 20 października 2022 r. o godz. 14.30 - dla nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu „Lekcje z ZUS”,
  • 3 listopada 2022 r. o godz. 14.30 - dla nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS”.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej MSCDN w Siedlcach (link).

Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, które wieńczy olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ideą programu jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży, poznanie korzyści i obowiązków wynikających z przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności osób, które przynależą do innych pokoleń.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim indeksy i punkty
w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy. Olimpiada zyskała status olimpiady tematycznej (zawodowej). Laureaci i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”, a także z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista (EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”).

Projekt z ZUS

„Projekt z ZUS” dla szkół podstawowych to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych metodą projektu edukacyjnego, który aktywizuje młodzież. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadza jedną lekcję, podczas której uświadamia uczniom znaczenie ubezpieczeń społecznych oraz przybliża działanie systemu zabezpieczenia społecznego. Po lekcji zespół uczniów wykonuje pracę konkursową w formie filmu, plakatu lub komiksu, w której wyjaśnia dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace biorą udział w ogólnopolskim konkursie ZUS z atrakcyjnymi nagrodami.

Zarówno „Projekt z ZUS”, jak i „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych” są objęte patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych ZUS oraz indywidualnych konsultacji udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Siedlcach, P. Agnieszka Drzewowska, tel. 25 640-16-63, tel. kom. 509-871-464, e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl.

Marian Demianiuk urodził się 26 września 1922 roku w Puczycach, koło Łosic, gdzie spędził też lata swojej młodości. Stamtąd jednak, w czasie II wojny światowej został zesłany na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie przebywał od 1941 do 1943 roku.
Po niełatwym okresie doświadczeń szczęśliwie powrócił do ojczyzny. W Siedlcach podjął naukę przyuczenia do zawodu a następnie pracę w zawodzie piekarz w znanej i cenionej piekarni Julianny Sikorskiej, która mieściła się przy ówczesnej ulicy 1-go maja (obecnie bpa I. Świrskiego). Życie zawodowe piekarza łączył z pracą w przydomowym ogrodzie i na polu, gdzie pracował z równie dużym zaangażowaniem i pasją przez wiele lat, troszcząc się o zapewnienie dostatniego życia całej rodzinie.

Życie prywatne Mariana Demianiuka rozwijało się także bardzo dynamicznie. Po powrocie z Niemiec Marian Demianiuk ożenił się z Genowefą Strzałek i wkrótce potem na świat przyszła trójka ich dzieci. Dzieci pana Mariana swoje życie związały także z Siedlcami, pracując i mieszkając w mieście, w którym się urodzili i wychowali.

W czasie swojego 100-letniego życia Marian Demianiuk cieszył się także z narodzin trzech dorosłych już wnuków, a w ostatnich latach rodzinę Jubilata powiększyło troje prawnucząt, skradając serce pana Mariana.

Dewizą Mariana Demianiuka i jego receptą na szczęśliwe życie jest znalezienie i rozwijanie w sobie pasji, dzięki którym życie nabiera prawdziwego sensu i celu, oraz życie dla innych, przepełnione wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.

Panu Marianowi życzymy zdrowia oraz długich lat życia w otoczeniu Rodziny i najbliższych.

Plakat - Lekcje z ZUS (pdf, 1,96MB)

Plakat Projekt z ZUS (pdf, 2,94MB)