Mówi się, że przysłowia i powiedzenia są mądrością narodów. Jedno z nich „Kto nigdy uczniem nie był, też mistrzem nie będzie” idealnie pasuje do święta tradycyjnie nazywanego Dniem Nauczyciela. Wszyscy jesteśmy uczniami i nauczycielami – przecież uczymy się przez całe życie i jednocześnie nieustannie uczymy – chociażby własne dzieci. Ale edukacja to nie tylko nauka. To postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości.

Zatem nauczyciel to przewodnik, mistrz w swojej profesji, którego powołaniem jest przekazywanie swego mistrzostwa uczniom i wychowankom, którzy mu zawierzyli, którzy siedzą przed nim w ławkach. To zawód specyficzny, bo wpływający bezpośrednio na drugiego człowieka, na jego sferę psychiczną z całym nieuchwytnym obszarem osobowości, duchowości, intelektu i emocji – a więc tego, co jest najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października odbyła się miejska uroczystość, na której zostały wręczone dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom Nagrody Prezydenta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody z rąk Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika otrzymało 82 osoby.

Finalnym punktem uroczystości był spektakl „Mały Książę” autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego w wykonaniu aktorów Teatru Es.


Zawód nauczyciela to szlachetna misja i powołanie. Niech więc nauczanie i kształtowanie serc i umysłów najmłodszego pokolenia będą dla Państwa źródłem osobistej i zawodowej satysfakcji.

Życzymy, aby nadzieje i marzenia, które Państwu towarzyszą każdego dnia stawały się inspiracją i wyzwaniem do podejmowania nowych zadań dydaktyczno – wychowawczych.

Jednocześnie wyrażamy uznanie i wdzięczność za zaangażowanie, pasję i poświęcenie na rzecz nauczania i wychowywania kolejnych pokoleń młodych ludzi, dla których jesteście Państwo autorytetami i przewodnikami po krętych ścieżkach życia.