11 października 2021 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Siedlce - Wawrzyny Siedleckie za rok 2020 i 2021. W związku z pandemią koronawirusa w ubiegłym roku uroczystość wręczenia nagród nie mogła zostać przeprowadzona.

Wawrzyny Siedleckie to nagrody Prezydenta Miasta Siedlce przyznawane za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury. 

Wawrzyn Siedlecki jest wyrazem szczególnego wyróżnienia wybitnych osiągnięć w dziedzinie kultury. Jej celem jest wyróżnienie osób i efektów ich pracy, znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki. Laureatami nagrody mogą być artyści, twórcy i animatorzy kultury posiadający regionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe osiągnięcia w zakresie kultury, działający dla niej społecznie lub zawodowo z nią związani. Nagradzane są osoby mające związek z Miastem, czy to poprzez miejsce zamieszkania, miejsce dokonań artystycznych czy podejmowaną tematykę.

O przyznaniu nagrody decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu siedleckiego i instytucji związanych z propagowaniem kultury w Siedlcach. 

Za rok 2020 wyróżnienia otrzymali:

- Marlena Uziębło,

- Krzysztof Tomaszewski z Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” (w jego imieniu statuetkę odebrała Barbara Maksymiuk),

- Tomasz Piros – kierownik kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz.

Wnioskodawcą był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Wawrzynami za rok 2021 uhonorowani zostali:

- Justyna Kowynia,

- Adam Bobryk.

Wnioskodawcami byli: Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce i Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

Uroczystość uświetnił koncerty Olgi Jagieło z zespołem w składzie: Maciej Turkowski –gitara, Paweł Rymuza – gitara, fortepian, Michał Zieliński – skrzypce. Wykonane zostały wyłącznie piosenki autorstwa laureatów Wawrzynów: Andrzeja Meżeryckiego, Eugeniusza Kasjanowicza i Macieja Turkowskiego.


Laudacje Laureatów:

Marlena Uziębło

Krzysztof Tomaszewski

Tomasz Piros

Justyna Kowynia

Adam Bobryk


Gratulujemy!