Z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Siedlce otrzymało wsparcie na "Przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach" - 10 181 300,00 zł oraz "Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP 20 i 27, SP 7, ZSP 1)" - 4 240 650,00 zł. Trzeci ze złożonych wniosków na "Budowę ulicy Floriańskiej" nie zyskał dofinansowania.

Powiat Siedlecki ziemski oraz gminy powiatu siedleckiego również otrzymały zapewnienie o wsparciu.


 • 1. Gmina Domanice otrzyma 4 275 000 zł na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • 2. Gmina Korczew na swoje drogi dostanie 9 310 000 zł.
 • 3. Gmina Kotuń 4 750 000 na budowę mostu na rzece Kostrzyń
 • 4. Gminy Mokobody 9 350 000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej.
 • 5. Gmina Paprotnia poprawi infrastrukturę edukacyjną za 8 500 000 zł.
 • 6. Gmina Przesmyki przyznano 268 755 na projekt związany z energią solarną w edukacji i kulturze oraz 4 089 750 zł na drogi – razem 4 358 505 zł.
 • 7. Gmina Siedlce szykuje się do wchłonięcia 10 566 000 zł na budowę hali sportowej i modernizację.
 • 8. Gmina Skórzec spożytkuje 9 480 000 na przebudowę drogi gminnej.
 • 9. Gmina Suchożebry zostanie zasilona kwotą 1 900 000 zł na odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej.
 • 10. Gmina Wiśniew otrzyma 9 500 000 zł na budowę i rozbudowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.
 • 11. Gmina Wodynie otrzyma 9 500 000 zł na infrastrukturę sportową.
 • 12. Gmina Zbuczyn otrzyma 8 500 000 zł na kanalizację.
 • 13. Gmina Mordy na podobny cel dostanie aż 14 250 000 (chodzi o budowę oczyszczalni w miejscowości Kolonia Mordy).

Siedlecki powiat ziemski otrzymał 3 372 598,11 zł na przebudowę fragmentu drogi Siedlce-Korczew w pobliżu wsi Hołubla oraz 12 794 304,91 na drogę powiatową Mokobody - Osiny Górne.

Razem – 16 166 903 zł.

Razem gminy i powiat ziemski – 120 406 408 zł.

Liczba mieszkańców powiatu siedleckiego: 81 402 (30 czerwca 2020 r.)

Czyli przypada1 479,16 zł / na 1 mieszkańca.

Miasto Siedlce otrzymało na dwa zadania - 4 240 650 zł + 10 181 300 zł = 14 421 950 zł.

Liczba mieszkańców miasta – 77 813 (stan na 31 grudnia 2020r.)

Czyli przypada 185,34 zł / na 1 mieszkańca.

Na 1 mieszkańca powiatu przypada 7,98 razy więcej niż na mieszkańca Siedlec.