1. 28.06.2022 r. Uchwała Nr LIII/534/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia do opracowania Strategii Rozwoju ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030
  2. 27.07.2022 r. Porozumienie międzygminne nr 2/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022-2030 (pdf, 644kB)
  3. 17.11.2022 r.  Zarządzenie nr 452/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej i Zespołu Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022-2030.
  4. 22.11.2022 r. Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030.
  5. 28.11.2022 r.  Konsultacje społeczne mające na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem obszaru zamieszkania.
  6. 10.03.2023 r. – warsztaty diagnostyczne w ramach Opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla MOF Siedlce na lata 2022-2030.
  7. 04.04.2023 r. – warsztaty strategiczne w ramach Opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla MOF Siedlce na lata 2022-2030.
  8. 01.06.2023 r. – 23.06.2023 r. – konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030: https://www.konsultacje.siedlce.pl
  9. Do 10 lipca 2023 r. Przedłużenie Konsultacji Społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce  na lata 2022-2030: https://www.konsultacje.siedlce.pl
  10. 30.11.2023 r. Uchwała nr XXVII/723/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 30.11.2023 r. w sprawie  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego  Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030 https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/1003886/Uchwala-LXXVII_723_2023