W ramach programów Interreg Europa prowadzone są kolejne nabory wniosków programu i poszukiwani są partnerzy/partnerstwa w następujących obszarach tematycznych:

  1. logistyka miejska

Partner wiodący - Logistics Initiative Hamburg opracowuje projekt dotyczący logistyki miejskiej Logistics Initiative Hamburg ściśle współpracuje z miastem Hamburg w kwestiach związanych z logistyką. Mile widziane gminy oraz inne podmioty, które zajmują się kwestiami logistyki (np. uczelnie, instytuty tp.).

Jako przykład może służyć zatwierdzony projekt REFOCUS na temat narzędzi wspomagających planowanie mobilności lokalnej i regionalnej (https://www.interregeurope.eu/refocus), w którym dwóch polskich partnerów - Miasto Poznań i Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny, przygotowuje propozycje zmian w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

  1. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

PXL University of Applied Sciences and Arts (Belgia) jest partnerem wiodącym i poszukuje partnerów do projektu powiązanego tematycznie z dyrektywą o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  1. Cyfryzacja

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego (Łotwy) jest zainteresowane dołączeniem jako partner do projektu na temat cyfryzacji.

  1. Cyberbezpieczeństwo, infrastruktura ICT i dane przestrzenne

Moravian-Silesian Data Center (Czechy) jest zainteresowane dołączeniem jako partner do projektu, w obszarze cyberbezpieczeństwa, infrastruktury ICT i danych przestrzennych.

  1. Transformacja i efektywność energetyczna oraz zarządzanie odpadami

Environmental Protection Fund of the Federation of Bosnia and Herzegovina (Bośnia i Hercegowina) jest zainteresowane dołączeniem jako partner do projektów na temat transformacji i efektywności energetycznej oraz zarządzania odpadami.

Programu Interreg 2021-2027 – pomoc dla aplikantów

Wspólny Sekretariat (m.in. przyjmuje i ocenia wnioski) oferuje aplikantom pomoc – organizuje sesje pytań i odpowiedzi online, na życzenie prowadzi konsultacje indywidualne podczas których omawia z aplikantem wiodącym jego pomysł na projekt, udostępnia na stronie programu nagrania i prezentacje ze szkoleń. Wspólny Sekretariat świadczy pomoc doradczą w języku angielskim.  

Sesje pytań i odpowiedzi online

Konsultacje indywidualne dla aplikantów wiodących

Wspólny Sekretariat udziela aplikantom wiodącym opinii na temat propozycji projektowej tylko jeden raz podczas naboru. Opinia jest udzielana po angielsku telefonicznie, e-mailem, online lub osobiście podczas spotkań (w Polsce konsultacje indywidualne odbyły się 10 kwietnia br. w Warszawie i towarzyszyły ogólnopolskiemu spotkaniu informacyjnemu na temat 3. naboru wniosków: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/prezentacje-ze-spotkania-10-kwietnia-w-warszawie-na-temat-naboru-wnioskow-interreg-europa/ )

Trzy kroki do konsultacji indywidualnych.

1. Proszę utworzyć konto na stronie programu (Join the community).
2. Proszę opisać w formularzu online swój pomysł na projekt (Submit your project idea),
3. Proszę za pomocą swojego panelu poprosić WS o opinię (Ask for feedback on your project idea).
Rejestracja i szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu w Ask for feedback: https://www.interregeurope.eu/ask-for-feedback

Nagrania i prezentacje ze szkoleń

Informacji na temat programu w języku polskim udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (KPK) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (IE@mfipr.gov.pl, 22 273 81 76). Z projektami z polskim udziałem można zapoznać się w bazie danych na stronie programu (https://www.interregeurope.eu/search-approved-projects).


Interreg Europa - ofera współpracy - Szwecja (pdf)

Interreg Europa - oferta współpracy - Miasto Hamburg (pdf)

Prezentacja Program Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (pdf)

Prezentacja Programu Interreg Europa (pdf)

Belgia (pdf)

Bośnia-Hercegowina (pdf)

Niemcy (pdf)

Łotwa (pdf)

Czechy (pdf)