30.11.2022

Podczas konferencji prasowej 28 listopada 2022 roku wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda powiedział:- Zmieniamy rozporządzenia tak, żeby Polacy mogli kupić np. 0,5 tony w tym roku, a 2,5 tony w przyszłym, nie zmienia się ta wielkość trzech ton w sezonie grzewczym.

https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-limitach-...

godz. 14.30

Nadal Miasto Siedlce nie otrzymało umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. 

liczba złożonych wniosków: 634

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 79,5 ton
- groszek: 33,5tony
- gruby - 783,25 tony

Do PGG została wysłana prośba o zwiększenie tonażu węgla dla Miasta Siedlce, ponieważ dotychczas otrzymana oferta nie zabezpiecza potrzeb wszystkich mieszkańców. 


28 listopada 2022 r.

Przedstawione dzisiaj na spotkaniu w UM Siedlce zestawienie ilości wg wniosków na węgiel, które są przyjmowane przez MOPR Siedlce:

liczba złożonych wniosków: 531

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 70 ton
- groszek: 25,5 tony
- gruby - 658,25 tony

ilości na 2023 rok:

- ekogroszek - 66 ton
- groszek: 15 ton
- gruby - 564,5 tony

Oferowana przez PGG ilość ton w ofercie skierowanej do Miasta Siedlce to 324 tony łącznie, termin dostarczenia w tym roku.


22 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta Siedlce zaakceptował ofertę na sprzedaż węgla przesłaną przez PGG. Zaoferowana ilość węgla jest niższa niż złożone przez Miasto zapotrzebowanie. Łącznie to 324 tony, a zapotrzebowanie złożone 1500 ton.

21 listopada 2022 r.

Po godzinie 13:00 PGG S.A. przesłało ofertę na sprzedaż węgla oraz umowę ramową dotyczącą sprzedaży węgla
na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wraz z załącznikami.

18 listopada 2022 r.

PGG skontaktowało się z pracownikiem UM Siedlce z pytaniem, dlaczego nie odsyłamy umowy. Po wyjaśnieniach okazało się, że dokumenty zostały przesłane do Gminy Siedlce a na liście gmin nie mają Gminy Miasto Siedlce. Pracownik PGG obiecał szybkie wyjaśnienie sprawy.

16-17 listopada 2022 r.

Pomimo wysyłanych e-maili do PGG nie otrzymaliśmy oferty ani umowy ramowej.

15 listopada 2022 r.

Miasto Siedlce otrzymało droga e-mailową informację z Polskiej Grupy Górniczej informację o planowanym zakończeniu procesu wysyłania ofert i rozpoczęciu generowania umów.

14 listopada 2022 r.

godz. 8:00 rano spotkanie, na którym poinformowano uczestników, że podmiotem z którym zostanie podpisana umowa jest Weglokos Katowice. Dyrektor MOPR przedstawił dane dotyczące liczby złożonych wniosków oraz ilości paliwa stałego. Od dnia 7 listopada do dnia 10 listopada zostało złożone niewiele ponad 200 wniosków.

Zapotrzebowane wg złożonych wniosków mieszkańców na paliwo stałe wynosi:

do 31 grudnia 2022 r.    /   do 30 kwietnia 2023 r.

Ekogroszek:      37,5 tony   /   36 ton

Groszek:   7 ton  /   6 ton

Gruby:    246 ton  /   219 ton

Zamieszczenie na stronie ciepło.gov.pl szacunkowego zapotrzebowania na paliwo stałe dla mieszkańców Miasta Siedlce. W godzinach popołudniowych 14.11.2022 r. na stronie ciepło.gov.pl pojawiła się informacja, że rezerwacja zapotrzebowania na rzecz Miasta Siedlce została dokonana w Polskiej Grupie Górniczej.

Do dnia 14.11.2022 r. Prezydent Miasta Siedlce nie otrzymał od podmiotu prowadzącego do obrotu ( ani Węglokoksu Katowice, ani Polskiej Grupy Górniczej) projektu ramowej umowy sprzedaży paliwa stałego.

10 listopada 2022 r.

Otrzymanie danych do logowania na stronie cieplo.gov.pl. Wprowadzenie danych gminy oraz danych osoby wyznaczonej do kontaktów.

7 listopada 2022 r.

Wideokonferencja w sprawie dystrybucji węgla kamiennego przez gminy w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4 listopada 2022 r.

Zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Siedlce informacji o przystąpieniu przez Miasto Siedlce do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

https://bip.siedlce.pl/index.php?type%3D4%26name%3...

4 listopada 2022 r.

Zamieszczenie na stronie Urzędu Miasta informacji, iż od dnia 7 listopada (poniedziałek) wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Krystyny Osińskiej 6.

https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-11...

3 listopada 2022 r.

Spotkanie, na którym omówiono zapisy w ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

2 listopada 2022 r.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, pod poz. 2237 - rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, pod poz. 2238 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

25 października 2022 r.

Spotkanie, na którym ustalono kwestie dotyczące organizacji sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców Miasta Siedlce.

24 października 2022 r.

Spotkanie, na którym został omówiony projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.ZAŁĄCZNIKI:

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

Rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego

Rozporządzenie wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży