20.04.2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dystrybucja węgla przez Miasto Siedlce dobiega końca.

Miasto Siedlce, zgodnie z treścią zawartej umowy z Polską Spółką Górniczą, otrzymało 609,6 tony węgla. Węgiel został rozdysponowany zgodnie z wnioskami i kolejnością wpływu do MOPR Siedlce. Obecnie zostały wydane ostatnie powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i PE Sp. z o.o. oczekuje na odbiór węgla przez mieszkańców.

Z przykrością informujemy, że część wniosków o zakup preferencyjnego paliwa stałego w związku z wyczerpaniem dostarczonej puli węgla nie zostanie rozpatrzonych pozytywnie. Osoby, które są zainteresowane zakupem węgla informujemy, że mogą dokonać zakupu opału na „wolnym rynku”: w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej lub składach opału zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce lub w najbliższej okolicy w cenach zbliżonych do kwoty 1.900 zł.

31.03.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 1011

Zapotrzebowanie na 2023 rok:

- ekogroszek - 161,5 tony
- groszek: 34 tony
- gruby - 1235,5 tony.

Pracownicy MOPR wykonali telefony do osób, które odebrały informację, żeby dokonywały niezwłocznie płatności na wskazane konto. Jest to działanie niezbędne w celu przyspieszenia dystrybucji węgla. Osoby te proszone są o reakcję do 7 kwietnia 2023 roku. Jeśli w terminie do 7.04.23 nie zapłacą i nie odbiorą węgla będą zamieszczone na końcu kolejki a powiadamiane będą kolejne osoby uprawnione z kolejki.

Dzięki staraniom pracowników UM Siedlce został zamieniony węgiel orzech ok. 100 ton, który nie cieszył się zainteresowaniem mieszkańców na kostkę.

23.03.2023

Liczba złożonych wniosków 1005

Zapotrzebowanie:

2022 rok – 1061,1 t

Ekogroszek 79,25 t

Groszek 46 t

Gruby 935,85 t

2023 rok – 1422 t

Ekogroszek 162 t

Groszek 35,5 t

Gruby 1224,5 t

Dzięki staraniom władz miasta udało się zamienić około 100 t węgla klasy orzech na klasę kostka, która jest chętniej kupowana przez mieszkańców miasta.  

09.03.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 996

Zapotrzebowanie na 2023 rok:

- ekogroszek - 156 ton
- groszek: 35,5 tony
- gruby - 1210 ton.

Odebrano 387,75 t węgla przez 275 gospodarstw domowych.

Obecnie na składzie w PE jest 19,30 t groszku II, 43,33 t orzecha, 31,20 t kostki. Węgiel ten jest rozdysponowany wśród mieszkańców zgodnie z listą wg kolejności wpływu złożonych wniosków. 

Szanowni Państwo!

Apelujemy, aby osoby, które odbiorą informację na piśmie z MOPR, dokonywały niezwłocznie płatności na wskazane konto. Jest to działanie niezbędne w celu przyspieszenia dystrybucji węgla.


02.03.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 992

Zapotrzebowanie na 2023 rok:

- ekogroszek - 154,5 tony
- groszek: 35,5 tony
- gruby - 1209 ton.

Odebrano 383,25 t węgla przez 271 gospodarstw domowych.

Obecnie na składzie w PE jest 19,9 t groszki II, 46,33 t orzecha, 6,16 t kostki. Węgiel ten jest rozdysponowany wśród mieszkańców zgodnie z listą wg kolejności wpływu złożonych wniosków. 


23.02.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 982

Zapotrzebowanie na 2023 rok:

- ekogroszek - 154,5 tony
- groszek: 34 tony
- gruby - 1196 ton.

Odebrano 352,75 t węgla przez 250 gospodarstw domowych.

09.02.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 967

Zapotrzebowanie na 2023 rok:

- ekogroszek - 151 ton
- groszek: 35,5 tony
- gruby - 1166,5 tony.

Obecnie na stanie w PE jest 53,8 t groszku II, orzecha 33,43 t, kostki 10,66 t. Węgiel odebrało do tej pory 218 gospodarstw.


02.02.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 946

- ekogroszek - 142 tony
- groszek: 32,5 tony
- gruby - 1127 ton.

Szanowni Państwo!

Apelujemy, aby osoby, które odbiorą informację na piśmie z MOPR, dokonywały płatności na wskazane konto w ciągu 5 dni roboczych. Jest to działanie niezbędne w celu przyśpieszenia dystrybucji węgla.

25.01.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 925

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 83,25 tony
- groszek: 44,5 tony
- gruby - 954,85 tony      /RAZEM: 1082,67 t

ilości na 2023 rok:

- ekogroszek - 134,5 tony
- groszek: 29,5 tony
- gruby - 1083 tony    /RAZEM: 1247 t.

Odebrano 279,75 t węgla przez 100 gospodarstw domowych. 

W związku z otrzymaniem 20 stycznia 2023 roku  34,48 t węgla typu orzech, który nie spełnia norm w zakresie kaloryczności oraz frakcji zostanie złożona reklamacja do PGG.

19 stycznia 2023 otrzymaliśmy również węgiel typu groszek II - 50,14t, który również nie spełnia norm odpowiedniej frakcji (nadziarno). W tej kwestii ta dostawa również będzie reklamowana.  


19.01.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 915

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 84,75 tony
- groszek: 43 tony
- gruby - 954,85 tony      /RAZEM: 1082,6 t

ilości na 2023 rok:

- ekogroszek - 133 tony
- groszek: 29,5 tony
- gruby - 1065 tony    /RAZEM: 1227,5 t.

Odebrano 269,75 t węgla przez 194 gospodarstw domowe. 

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 50,14 t węgla (groszek II - 50,4 t, kostka - 0 t, orzech - 0 t. wg zakontraktowanego węgla z dostawą do 30.04.2023 r.). Brakujące 20,62 t wg zakontraktowanego węgla z dostawą do 31.12.2022 r. nie zostanie dostarczone.

12.01.2023

liczba złożonych wniosków łącznie: 887

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 86,25 tony
- groszek: 41,5 tony
- gruby - 954,85 tony      /RAZEM: 1082,6 t

ilości na 2023 rok:

- ekogroszek - 123,5 tony
- groszek: 26,5 tony
- gruby - 1015,5 tony    /RAZEM: 1165,5 t.

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 303,38 t węgla (groszek II - 42,16 t, kostka - 107,52 t, orzech - 153,70 t. BRAK 20,62 t wg zakontraktowanego węgla z dostawą do 31.12.2022r.), odebrano 258,75 t przez 185 gospodarstw domowe. 


10.01.2023

Została nam przesłana drogą e-mailową oferta z PGG w zakresie sprzedaży węgla w okresie 02.01.2023-30.04.2023 roku. Oferta opiewa na asortyment i tonaż:

Kostka - 54 t
Orzech - 216 t
Groszek II - 54 tony. Łącznie 324 tony. Dla przypomnienia Miasto Siedlce złożyło zapotrzebowanie na:

- ekogroszek – 200,0 t

- groszek – 66,5 t

- kostka – 1.800 t

Miasto Siedlce zaakceptowało warunki oferty niezwłocznie. Jednocześnie wysyłane są cały czas do PGG prośby o zwiększenie tonażu węgla dla Miasta Siedlce, ponieważ dotychczas otrzymana oferta nie zabezpiecza potrzeb wszystkich mieszkańców.


05.01.2023

liczba złożonych wniosków łącznie na 05.01.23: 869

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 87,75 tony
- groszek: 41,5 tony
- gruby - 961,35 tony

ilości na 2023 rok:

- ekogroszek - 119 ton
- groszek: 26,5 tony
- gruby - 981,5 tony.

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 303,38 t węgla, odebrano 249,25 t przez 178 gospodarstw domowych.

PGG przysłało propozycję aneksu do umowy bez oferty ilościowo-asortymentowej. Czekamy na uzupełnienie oferty. 


30.12.2022

liczba złożonych wniosków na 30.12.2022: 845

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 88,5 ton
- groszek: 40 ton
- gruby - 959,35 ton

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 303,38 t węgla, odebrano 194,75 t przez 137 gospodarstwa domowe.

Zgodnie z pismem otrzymanym 28.12.2022 r. od Wojewody Mazowieckiego (TREŚĆ TUTAJ) złożona została dalsza kontraktacja od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023. Umowa Miasta Siedlce z podmiotem wprowadzającym (PGG w naszym przypadku) będzie realizowana na podstawie aneksu do zawartej wcześniej umowy.

Dzisiaj została wysłana do PGG informacja z prośbą o uwzględnienie w aneksie do umowy o dostawę węgla po cenach preferencyjnych złożonego zapotrzebowania przez mieszkańców miasta Siedlce na okres 1.01-30.04.2023 r. Zawarte są tu również ilości węgla wynikające z wniosków mieszkańców a niezrealizowane w roku 2022.

Złożone zostało zapotrzebowanie na:

- ekogroszek – 200,0 t

- groszek – 66,5 t

- kostka – 1.800 t

Zasygnalizowaliśmy malejące zainteresowanie mieszkańców nabyciem orzecha.

28.12.2022

liczba złożonych wniosków na 27.12.2022: 817

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 103,5 ton
- groszek: 26,5 tony (rezygnacje)
- gruby - 961,35 tony (rezygnacje)

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 278,62 t węgla, odebrano 151,25 t przez 104 gospodarstwa domowe.

Do PGG cały czas są wysyłane prośby o zwiększenie tonażu węgla dla Miasta Siedlce, ponieważ dotychczas otrzymana oferta nie zabezpiecza potrzeb wszystkich mieszkańców. Jednak do tej pory nie mamy żadnej informacji.

21.12.2022

liczba złożonych wniosków na 20.12.2022: 795

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 103,5 ton
- groszek: 28 ton
- gruby - 965,35 tony

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 245,10 t węgla, odebrano 103,25 t przez 71 gospodarstwa domowe.

16.12.2022

liczba złożonych wniosków na 15.12.2022: 774

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 100,5 ton
- groszek: 28 ton (rezygnacje)
- gruby - 948,85 tony

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono do tej pory 219,35 t węgla, odebrano 47,25 t przez 33 gospodarstwa domowe.


14.12.2022

Warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o przyznaniu węgla jest fakt wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

MOPR wydaje informacje o przyznaniu węgla według:

  • - kolejności dostarczanego asortymentu do PEC
  • - kolejności złożonych przez mieszkańców wniosków.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego do 31.12.2022 r. wpisując rodzaj węgla kamiennego gruby otrzymają informację o przyznaniu węgla orzech lub węgla kostka. I tak np. jeśli na skład opału w pierwszej kolejności dostarczono 50 ton węgla orzech to MOPR najpierw będzie przyznawał węgiel orzech.
Osoby zainteresowane nie mają możliwości wyboru rodzaju przyznawanego węgla, ponieważ węgiel gruby to jest zarówno orzech, jak i kostka.

Zgodnie z treścią zawartej w dniu 02.12.2022 r. umowy z Polską Grupą Górniczą, na przydział której Miasto Siedlce nie miało wpływu, do PE ma w bieżącym roku zostać dostarczony węgiel w łącznej ilości 324 tony

- groszek II w ilości 54 tony,
- orzech – 162 tony,
- kostka 108 ton.
Istnieje możliwość zobaczenia dostarczanego węgla, który w koszach jest wystawiony przed siedzibą PE.

Zapotrzebowanie na 2022 rok, wg wniosków złożonych przez mieszkańców na dzień 13.12.2022 r.,
wynosi łącznie 1 063,85 tony:

- ekogroszek – 100,5 tony

- groszek – 29,5 tony (część osób zrezygnowała z przyznania pomocy)

- gruby – 933,85 tony.

W chwili obecnej Miasto Siedlce nie jest w stanie pozytywnie rozpatrzyć wniosków osób, które złożyły zapotrzebowanie na ekogroszek, ponieważ ten rodzaj węgla w bieżącym roku prawdopodobnie nie zostanie dostarczony, pomimo wysyłanych zapotrzebowań i monitów. Wychodząc naprzeciw takim osobom, po sporządzeniu informacji o przyznaniu groszku, MOPR telefonicznie informował o możliwości otrzymania groszku o uziarnieniu 5 mm-40mm w zamian za ekogroszek, zdając sobie sprawę z faktu, że część pieców nie jest dostosowana do takiego asortymentu węgla.

Biorąc pod uwagę ilość węgla, która według bieżących informacji ma być dostarczona do PE w 2022 roku, Miasto Siedlce nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb osób, które wnioskowały o przydział węgla kamiennego. Osoby, które nie kupią węgla w tym roku będą mogły wystąpić z wnioskiem o 3 tony węgla w roku 2023.

13.12.2022

liczba złożonych wniosków na popołudnie 12.12.2022: 763

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 100,5 ton
- groszek: 30,5 tony (rezygnacje)
- gruby - 922,35 tony

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono dziś 24,14 ton węgla typu kostka. W godzinach popołudniowych

24,18 oraz 24,74 tony kostki oraz orzech - 25,84 tony.

MOPR informuje mieszkańców o możliwości odbioru węgla wg kolejności złożonych wniosków, powiadamia te osoby, które złożyły zapotrzebowanie na węgiel gruby i na groszek, wg posiadanego na składzie w PE asortymentu.

09.12.2022

MOPR informuje mieszkańców o możliwości odbioru węgla wg kolejności złożonych wniosków, powiadamia te osoby, które złożyły zapotrzebowanie na węgiel gruby i na groszek. Do wnioskodawców/mieszkańców pracownicy MOPR wykonują telefon informujący o kolejności postępowania. Mieszkaniec w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do MOPR Siedlce ul. Osińskiej 6 (nie obowiązuje biletomat) po odbiór informacji, w której zawarta jest ścieżka postępowania odnośnie zakupu węgla na warunkach preferencyjnych.

liczba złożonych wniosków na popołudnie 08.12.2022: 732

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 97,5 ton
- groszek: 32 tony (rezygnacje)
- gruby - 894,85 tony

Do PGG nadal są wysyłane prośby o zwiększenie tonażu węgla dla Miasta Siedlce, ponieważ dotychczas otrzymana oferta nie zabezpiecza potrzeb wszystkich mieszkańców. 


08.12.2022

Do PE w Siedlcach Sp. z o.o. dostarczono 51,16 ton węgla typu orzech z KWK “Ziemowit- Piast”. MOPR informuje mieszkańców o możliwości odbioru węgla wg kolejności złożonych wniosków, powiadamia te osoby, które złożyły zapotrzebowanie na węgiel gruby.
Na placu w PE jest również węgiel groszek II - 42,16 ton, MOPR informuje mieszkańców wg kolejności złożonych wniosków na groszek. 

W godzinach popołudniowych dostarczono na plac PE w Siedlcach 51,10 ton węgla kostka. MOPR będzie informował mieszkańców o możliwości odbioru węgla wg kolejności złożonych wniosków, powiadamiał te osoby, które złożyły zapotrzebowanie na węgiel gruby.

07.12.2022

liczba złożonych wniosków: 720

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 95, ton
- groszek: 35 ton
- gruby - 883,85 tony

Na skład węgla u Kwalifikowanego Dostawcy Węgla w Borkach Kosach przyjechało 42,16 tony węgla groszek II. Węgiel został dostarczony do PE w Siedlcach.
MOPR Siedlce od jutra rozpoczyna informowanie mieszkańców, którzy złożyli wnioski na groszek. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O godzinie 6:05 PM otrzymaliśmy odpowiedź z PGG: "Na chwile obecną nie ma możliwości zwiększenia oferty na sprzedaż węgla".


05.12.2022

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu
preferencyjnego

Rozporządzenie

02.12.2022

liczba złożonych wniosków: 674

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 88 ton
- groszek: 33,5 tony
- gruby - 829,5 tony

Dzisiaj została podpisana umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych przez Miasto Siedlce. 

30.11.2022

Podczas konferencji prasowej 28 listopada 2022 roku wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda powiedział:- Zmieniamy rozporządzenia tak, żeby Polacy mogli kupić np. 0,5 tony w tym roku, a 2,5 tony w przyszłym, nie zmienia się ta wielkość trzech ton w sezonie grzewczym.

https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-limitach-...

godz. 14.30

Nadal Miasto Siedlce nie otrzymało umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. 

liczba złożonych wniosków: 634

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 79,5 ton
- groszek: 33,5tony
- gruby - 783,25 tony

Do PGG została wysłana prośba o zwiększenie tonażu węgla dla Miasta Siedlce, ponieważ dotychczas otrzymana oferta nie zabezpiecza potrzeb wszystkich mieszkańców. 


28 listopada 2022 r.

Przedstawione dzisiaj na spotkaniu w UM Siedlce zestawienie ilości wg wniosków na węgiel, które są przyjmowane przez MOPR Siedlce:

liczba złożonych wniosków: 531

ilości na 2022 rok:

- ekogroszek - 70 ton
- groszek: 25,5 tony
- gruby - 658,25 tony

ilości na 2023 rok:

- ekogroszek - 66 ton
- groszek: 15 ton
- gruby - 564,5 tony

Oferowana przez PGG ilość ton w ofercie skierowanej do Miasta Siedlce to 324 tony łącznie, termin dostarczenia w tym roku.


22 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta Siedlce zaakceptował ofertę na sprzedaż węgla przesłaną przez PGG. Zaoferowana ilość węgla jest niższa niż złożone przez Miasto zapotrzebowanie. Łącznie to 324 tony, a zapotrzebowanie złożone 1500 ton.

324 tony w podziale na asortyment: kostka 108 ton, orzech 162 tony, groszek II 54 tony.

21 listopada 2022 r.

Po godzinie 13:00 PGG S.A. przesłało ofertę na sprzedaż węgla oraz umowę ramową dotyczącą sprzedaży węgla
na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych wraz z załącznikami.

18 listopada 2022 r.

PGG skontaktowało się z pracownikiem UM Siedlce z pytaniem, dlaczego nie odsyłamy umowy. Po wyjaśnieniach okazało się, że dokumenty zostały przesłane do Gminy Siedlce a na liście gmin nie mają Gminy Miasto Siedlce. Pracownik PGG obiecał szybkie wyjaśnienie sprawy.

16-17 listopada 2022 r.

Pomimo wysyłanych e-maili do PGG nie otrzymaliśmy oferty ani umowy ramowej.

15 listopada 2022 r.

Miasto Siedlce otrzymało droga e-mailową informację z Polskiej Grupy Górniczej informację o planowanym zakończeniu procesu wysyłania ofert i rozpoczęciu generowania umów.

14 listopada 2022 r.

godz. 8:00 rano spotkanie, na którym poinformowano uczestników, że podmiotem z którym zostanie podpisana umowa jest Weglokos Katowice. Dyrektor MOPR przedstawił dane dotyczące liczby złożonych wniosków oraz ilości paliwa stałego. Od dnia 7 listopada do dnia 10 listopada zostało złożone niewiele ponad 200 wniosków.

Zapotrzebowane wg złożonych wniosków mieszkańców na paliwo stałe wynosi:

do 31 grudnia 2022 r.    /   do 30 kwietnia 2023 r.

Ekogroszek:      37,5 tony   /   36 ton

Groszek:   7 ton  /   6 ton

Gruby:    246 ton  /   219 ton

Zamieszczenie na stronie ciepło.gov.pl szacunkowego zapotrzebowania na paliwo stałe dla mieszkańców Miasta Siedlce. W godzinach popołudniowych 14.11.2022 r. na stronie ciepło.gov.pl pojawiła się informacja, że rezerwacja zapotrzebowania na rzecz Miasta Siedlce została dokonana w Polskiej Grupie Górniczej.

Do dnia 14.11.2022 r. Prezydent Miasta Siedlce nie otrzymał od podmiotu prowadzącego do obrotu ( ani Węglokoksu Katowice, ani Polskiej Grupy Górniczej) projektu ramowej umowy sprzedaży paliwa stałego.

10 listopada 2022 r.

Otrzymanie danych do logowania na stronie cieplo.gov.pl. Wprowadzenie danych gminy oraz danych osoby wyznaczonej do kontaktów.

7 listopada 2022 r.

Wideokonferencja z wiceministrem Aktywów Państwowych w sprawie dystrybucji węgla kamiennego przez gminy w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4 listopada 2022 r.

Zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Siedlce informacji o przystąpieniu przez Miasto Siedlce do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

https://bip.siedlce.pl/index.php?type%3D4%26name%3...

4 listopada 2022 r.

Zamieszczenie na stronie Urzędu Miasta informacji, iż od dnia 7 listopada (poniedziałek) wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Krystyny Osińskiej 6.

https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-11...

3 listopada 2022 r.

Spotkanie, na którym omówiono zapisy w ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

2 listopada 2022 r.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, pod poz. 2237 - rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, pod poz. 2238 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

25 października 2022 r.

Spotkanie, na którym ustalono kwestie dotyczące organizacji sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców Miasta Siedlce.

24 października 2022 r.

Spotkanie, na którym został omówiony projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.ZAŁĄCZNIKI:

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

Rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego

Rozporządzenie wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży