Okręgiem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach jest miasto Siedlce i gminy: Siedlce, Domanice, Paprotnia i Suchożebry – w sumie około 100 000 mieszkańców.

Urodzenia

Zarejestrowano w roku 2023 – 1 994 urodzenia (w tym 172 rejestracji urodzonych za granicą): 897 – dziewczynek i 925 – chłopców. Wporównaniu z rokiem 2022 zanotowano spadek o 218 urodzeń, z liczby 1 994 urodzeń – 474 dzieci zameldowano w Siedlcach.

Najczęściej nadawane imiona dzieciom:

Dziewczynki: Zuzanna, Alicja, Zofia, Laura, Julia
Chłopcy: Franciszek, Antoni, Nikodem, Jakub, Stanisław


Małżeństwa

Zarejestrowano – 424 małżeństw zawartych w Polsce, w tym:
- cywilne – 221
- konkordatowe – 203

W porównaniu z rokiem 2022 zanotowano spadek o 27 zarejestrowanych małżeństw, udzielono – 11 ślubów poza lokalem USC. Ponadto zarejestrowano 50 małżeństw zawartych poza granicami kraju.

Zgony

Zarejestrowano – 1 434 zgony (w tym 17 zgonów, które miały miejsce poza granicami kraju). W porównaniu z rokiem 2022 zanotowano spadek o 245  zgony.

Ponadto w roku 2022:

  • - wydano 14 567 odpisów aktów stanu cywilnego (w formie papierowej i elektronicznej),
  • - migracje 9 525 aktów (przeniesienie aktów ze starej bazy do Rejestru Stanu Cywilnego),
  • - wpisano1 385 wzmianek w aktach stanucywilnego,
  • - naniesiono 4 371 przypisków do aktów stanu cywilnego,
  • - sporządzono 275 protokołów uznania dziecka,
  • - wydano 89 decyzji o zmianie imion i nazwisk,
  • - wpisano 239 zagraniczne akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego,
  • - 30 par otrzymało medale "za długoletnie pożycie małżeńskie"Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/