Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa klasy I-III).

Przedmiotem konkurs jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej scenki z codziennego życia

z kotem. Szczególny nacisk kładziemy na aspekt obowiązków małego kociego opiekuna (troskliwa opieka, karmienie, sprzątanie, przytulanie, zabawa itp.) Każdy uczestnik może oddać na konkurs jedną prace w formacie A4. Praca może być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów
(z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej). 

Prace można składać od dnia 17 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Dzień Kota - kocham, szanuję, dbam” w Urzędzie Miasta w Siedlcach,
Skwer Niepodległości 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Punkcie Informacyjnym lub przesłać na adres Urzędu Miasta Siedlce, Wydział Gospodarki Komunalnej, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

  1. Regulamin konkursu “Dzień Kota - kocham, szanuję, dbam” (doc, 18kB)
  2. Załącznik 1 (doc, 38kB)
  3. Załącznik 2 (doc, 11kB)