1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W miejskich uroczystościach udział wzięli przedstawiciele wojska na czele z dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej im. generała broni Tadeusza Buka, Arkadiuszem Szkutnikiem; dowódcą 53 batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach, majorem Pawłem Kraczkowskim, szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Siedlcach podpułkownikiem Mariuszem Misiurą oraz
dowódcą 18 siedleckiego batalionu dowodzenia w Siedlcach podpułkownikiem Waldemarem Paluszkiem. Ponadto służby mundurowe - przedstawiciele policji, straży pożarnej i więziennictwa; przedstawiciele środowisk kombatanckich i osób represjonowanych oraz stowarzyszeń. Na zaproszenie Prezydenta licznie odpowiedziały szkoły, reprezentując placówki wraz ze sztandarami. 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2023 (środa) o godz. 10:00 odbyła się

Msza św. w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Kościele Garnizonowym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą celebrował ksiądz pułkownik Piotr Gibasiewicz. 

Po mszy św. spod Kościoła Garnizonowego uczestnicy pojechali na Cmentarz Wojenny. Uroczystości odbywały się z udziałem kompanii honorowej wystawionej przez pododdziały 18 batalionu dowodzenia pod dowództwem porucznika Tomasza Kopytiuka. Apel Pamięci odczytał kapitan Szymon Wilczyński po czym została oddana salwa honorowa.

Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze pamięci na Cmentarzu Wojennym w Siedlcach.