Dotyczy osób posiadających nieruchomości położone na terenie m. Siedlce, wsi: Grabianów, Białki, Mościbrody, Ujrzanów oraz Helenów przeznaczonychpod pas drogowy autostrady A2.