16 lutego 2023 roku swoje setne urodziny świętował Witalis Skorupka - Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. Prezydent Miasta Andrzej Sitnik odwiedził Drogiego Jubilata w Warszawie, gdzie na co dzień mieszka z żoną Izabelą. 


Witalis Skorupka urodził się 16 lutego 1923 roku w Sokółce, syn Aleksandra i Zofii. Żołnierz Armii Krajowej, sierżant, pseudonim "Orzeł". Od lipca 1941 do lipca 1944 roku działał w plutonie Jana Ponikowskiego PS. "Czort". Brał czynny udział w akcjach sabotażowo-dywersyjnych i zbrojnych, takich jak: niszczenie sieci kolejowych i telefonicznych, niszczenie akt w urzędach gminnych, odbijanie zagarniętych w łapankach mieszkańców miasta i okolicznych wsi, ochraniał miejsca zrzutów broni, likwidacja konfidentów gestapo, rozbrajanie żołnierzy niemieckich celem uzyskania broni, wysadzanie pociągu frontowego w miejscowości Borki-Kosy, udział w akcji "Burza" – ochrona takich obiektów jak: elektrownia, mosty, bank, dom oficerski. Dnia 9 lutego 1945 roku został aresztowany za działalność w AK i skazany na karę śmierci. Wyrok zmieniono w drodze łaski na 10 lat więzienia. Karę odbywał we Wronkach. Zwolniony w lipcu 1952 roku pracował w Gdańsku, w pracowni protetyki a w późniejszym czasie pracował w Warszawie w firmie ‘INCO-VERITAS" w charakterze zaopatrzeniowca. Witalis Skorupka zainicjował aukcję upamiętniania miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Siedlce. Od 1970 roku wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe z akcji "Burza" na bronionych i ocalonych obiektach, tablice pamiątkowe rozstrzelanych i pomordowanych żołnierzy AK. W tym samym czasie pracuje społecznie w Zarządzie Głównym Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci. Za całokształt działalności został odznaczony: Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Weteranów Walk o Niepodległość i szeregiem innych medali.
Nie należał do partii politycznych i organizacji działających na szkodę Polaków i przeciwko Polsce, nie należał do tajnych służb, służby bezpieczeństwa, itp.

Najwyższym wyróżnieniem Rady Miasta Siedlce jakim jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Siedlce, nadawanego w dowód uznania składanego osobom zasłużonym dla Siedlec i niepodległej Polski został uhonorowany Witalis Skorupka Uchwałą Nr XXXV/509/97 z dnia 27 maja 1997 r. Wręczenie nastąpiło 26 czerwca 1997 r. na XXXVI Sesji Rady Miasta Siedlce. 

Spośród milionów ludzi wokół nas, tylko niewielu dane jest dożyć tak zaszczytnego wieku. Życie niesie ze sobą radosne jak i trudne momenty. Przede wszystkim ważne są jednak te, które dają zadowolenie i siłę do działania.
Panu Witalisowi dane było przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Drogi Jubilat należy do pokolenia ludzi głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed różnymi wyzwaniami. Był świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Z okazji setnych urodzin Pana Witalisa Skorupki pragniemy wyrazić słowa wielkiego uznania i podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za lekcję życiowej wytrwałości. Składamy najszczersze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe lata.


Informacje Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Witalis_Skorupka