W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Jak co roku, mieszkańcy Siedlec i Goście uczcili tę radosną i ważną dla naszego kraju rocznicę. 


Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy w kościele pw. św. Józefa.
Oprawę artystyczną wykonał Chór Miasta Siedlce.
Następnie odbył się przemarsz uczestników na Plac Wolności, gdzie zaplanowano uroczystości główne.
Wspólnie odśpiewano Hymn państwowy. Głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.
Treść wystąpienia:

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Goście!

Jako Polacy i Europejczycy wiemy, że 11 listopada nie jest dniem zwyczajnym. Jest dniem wyjątkowym! Jest dniem szczególnym! Dokładnie sto trzy lata temu, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita odzyskała Niepodległość!
Po długim okresie cierpienia, represji i niewoli wielu pokoleń naszych rodaków, Polska odzyskała wolność. Spełniły się marzenia Polaków urodzonych
i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

Odbudowa państwa polskiego była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do odrodzenia się Państwa Polskiego oraz ukonstytuowania się wielu instytucji II Rzeczpospolitej. Liderami tego procesu byli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, urodzili się pod różnymi zaborami, jednak potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu - niepodległości. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności.

W tym szczególnym dniu stojąc na Placu Wolności powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak ogromną wartością jest wolność, możliwość decydowania o sobie, wyrażania opinii i poglądów.

Pomimo dzielących nas różnic pamiętajmy o tym, jak łatwo tę wolność stracić, jak bardzo trzeba o nią dbać – wspólnie, solidarnie, troszczyć się o słabszych i potrzebujących pomocy. Niepodległość wywalczona w 1918 roku nie jest nam dana raz na zawsze. Jest darem, którego my dzisiaj powinniśmy strzec. Jest tym, co powinno nas łączyć, a nie dzielić.

Szanowni Państwo!

Najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, suwerenne i niepodległe państwo. Najcenniejszą rzeczą w państwie jest społeczeństwo, które ma poczucie wolności. I tacy właśnie jesteśmy my – Polacy. Mamy prawo być z tego dumni. Pamiętajmy, że odzyskana wolność to nie tylko wydarzenia historyczne i minione dzieje, ale przede wszystkim nasze obecne postawy i działania. To my wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. Niech dobro niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest miasto Siedlce będzie dla nas życiowym celem.

Z okazji Dnia Niepodległości życzę nam wszystkim byśmy kolejne rocznice mogli obchodzić w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć.

Kończąc, pragnę podziękować Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi i kapłanom za dzisiejszą mszę świętą i wygłoszoną homilię. Wyrażam wdzięczność wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję: pocztom sztandarowym, żołnierzom, służbom mundurowym, dostojnym Gościom i Mieszkańcom.

Życzę Państwu miłego popołudnia!


Na Placu Wolności odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Na koniec zebrani goście zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed 103 lat.
Na uczestników czekał ciepły posiłek.

11 listopada odbyły się także biegi z okazji 103. rocznicy odzyskania Niepodległości na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce a w godzinach popołudniowych Wielka Motoparada Niepodległości.


W barwach narodowych rozbłysły: Pałac Ogińskich, Kościół św. Stanisława i budynek CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Miejska Biblioteka Publiczna, Sala „Podlasie” i Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury.