Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do24 listopada 2021 r.będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 ooo mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym  Ludności i  Mieszkań  2021.

Ankieterzy  statystyczni  będą kontaktować  się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania).

W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu. Udział  w  badaniu  kontrolnym  jest  obowiązkowy na  mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019  r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).