W sobotę, 20 listopada w Kościele Ducha Świętego w Siedlcach odbył się koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Chóru Miasta Siedlce. 

Minęło 20 lat odkąd reprezentacyjny zespół artystyczny miasta Siedlce rozpoczął swoją działalność przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Twórcą i pierwszym dyrygentem Chóru Miasta Siedlce był Mariusz Orzełowski, a od 2012 roku dyrygentem chóru jest Justyna Kowynia. Chór Miasta Siedlce przez te 20 lat reprezentował miasto, promował w kraju i za granicą dostarczając słuchaczom różnych doznań artystycznych poprzez zróżnicowany repertuar. Przez te wszystkie lata w Chórze Miasta Siedlce śpiewali uczniowie siedleckich szkół średnich, studenci i pasjonaci muzyki chóralnej związani z życiem miasta i regionu. Chór Miasta Siedlce wykonuje muzykę a cappella sakralną i świecką różnych epok, utwory współczesne oraz folklor, jak również wielkie formy wokalno-instrumentalne.

Chór Miasta Siedlce występował na scenach m.in. Filharmonii Narodowej w Warszawie, Sali Kongresowej w Warszawie, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, Teatrze Polskim w Warszawie, Auli Politechniki Warszawskiej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego czy w Auli Pawła VI w Watykanie. Jest również laureatem wielu krajowych oraz międzynarodowych konkursów chóralnych.

Rok 2020 postawił Chór Miasta Siedlce i dyrygenta przed nowymi wyzwaniami. Nowa rzeczywistość zainicjowała nową formę, w której zespół musiał znaleźć inną ścieżkę wyrazu artystycznego. Brak możliwości koncertowania spowodował, że dyrygent pracę chóru postanowił pokazywać w formie nagrań prezentowanych w przestrzeni internetowej. W ciągu roku zostało nagranych 19 utworów. Każdy z nich, to indywidualny scenariusz, reżyseria, nieoczywista scenografia, wyjątkowe kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja nad którymi pracował cały zespół, a całość spięta technicznie przez pracowników CKiS. Widoczne w artystycznej zabawie zaangażowanie i radość pasjonatów jakimi niewątpliwie są członkowie chóru udziela się każdemu. Nagrania dostępne są na stronie oraz kanale Youtube Centrum Kultury i Sztuki.

Praca Pani Dyrygent oraz całego Chóru została doceniona w postaci nagrody Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki” za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury w roku 2020. Nagrody przyznanej przez kapitułę składającą się z przedstawicieli samorządu siedleckiego i instytucji związanych z propagowaniem kultury w Siedlcach.

W tym uroczystym dniu artyści wykonali dzieło „Stabat Mater” Karla Jenkinsa. Chórowi towarzyszyła Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem ppłk dr Marcina Ślązaka oraz solistki - Natalia Niemen i Justyna Kowynia. Było to prawykonanie utworu w opracowaniu na koncertową orkiestrę dętą.

Po występie był czas na gratulacje i życzenia, które na ręce dyrygentki, Justyny Kowyni oraz dyrektora Centrum Kultury i Sztuki Artura Mydlaka złożyli m.in. Biskup Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce Robert Chojecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach Mariusz Woszczyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewelina Raczyńska, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski.

W imieniu marszałka województwa mazowieckiego nagrodę Pro Masovia na ręce dyrygentki Chórowi wręczyła dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Magdalena Sałata.
Z okazji Jubileuszu Chór Miasta Siedlce otrzymał nagrodę i list gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Gratulacje i nagrodę finansową dla Chóru przekazali również właściciele Przedsiębiorstwa Budowlanego, Hanna i Konstanty Strusowie.