Szanowni Uczniowie i Rodzice, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Organizatorem  konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach kampanii społecznej przeciw przemocy pt.: STOP PRZEMOCY! poMOC jest w Tobie!  jest Prezydent Miasta Siedlce, Dyrektor Bank Pekao S.A Oddział w Siedlcach oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zwani dalej Organizatorami. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej współfinansowanej ze środków z Fundacji Banku Pekao S.A. imienia Mariana Katona.

Co należy zrobić?

Wykonać pracę plastyczną w każdej dowolnej technice plastycznej – płaskiej bez użycia materiałów sypkich w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

Dla uczestników atrakcyjne nagrody.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2021 r. i będzie trwać do dnia 14 grudnia 2021 r. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Siedlce ul. Skwer Niepodległości 2 ( pok. Nr 110) w terminie od 1 grudnia 2021 r. do dnia 14 grudnia 2021 r. do godziny 15.45.

Wszelkie informacje w regulaminie konkursu.

Zapraszamy i życzymy powodzenia.


Regulamin (*.doc)

Załącznik do regulaminu (*.doc)