Prezydent Miasta Siedlce informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023”

Na podstawie art. 5a i 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1a ustawy  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/414/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami miasta Siedlce i Zarządzenia Nr 174 /2021 z dnia 1 lipca 2021 r.  Prezydent Miasta Siedlce informuję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023”.

Celem przeprowadzenia otartych konsultacji społecznych nad projektem dokumentu aktualizacji „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023” jest  poznanie opinii mieszkańców o oraz umożliwienie wniesienia uwag.

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 05.07.2021 r., a zakończą w dniu  19.07.2021 r.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w formach:

  1. ankiety dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce;
  2. opiniowania treści konsultowanego dokumentu w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych.

Uwagi mogą zgłaszać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce.

Opinie i ankiety można składać pisemnie do dnia 19.07.2021 r.

  1. w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Punkcie Informacyjnym i na stanowisku nr 3 lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
  2. w formie elektronicznej na adres emaliowy: Alicja.Kruk@um.siedlce.pl lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - elektronicznej skrzynki podawczej  e-PUAP.

Projekt aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023” dostępny jest w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznej Miasta Siedlce.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2021-2023 (*.pdf - 5,26 MB)