20 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie budowy II etapu ul. K. Lewandowskiego w Siedlcach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Uroczystość, z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, odbyła się w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. 

Miasto Siedlce na budowę II etapu ulicy Karola Lewandowskiego otrzymało 601 306,63 zł.


Zastępca Prezydenta Miasta Robert Szczepanik odebrał także symboliczny czek na przebudowę ulicy Monte Casino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej w wysokości 2 665 277,00 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa II etapu ul. K. Lewandowskiego w Siedlcach. W 2018 r. w ramach budowy I etapu, na odcinku o dł. 235 m, od skrzyżowania z ul. Piaskową, została wybudowana jezdnia z betonu asfaltowego, oznakowane przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową, chodnik po lewej i prawej stronie, dwukierunkowa ścieżka rowerowa po prawej stronie, oświetlenie uliczne z oprawami typu LED oraz oznakowanie poziome i pionowe. Na całej długości ulicy wykonano kanalizację deszczową o dł. 533 mb.

Obecna inwestycja obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 6 m i dł. 297,20 mb, chodnika po stronie prawej i lewej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej po prawej, oświetlenia ulicznego energooszczędnego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Budowa II etapu ul. K. Lewandowskiego zakończy przebudowę całego ciągu komunikacyjnego.