28 czerwca w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim", podczas której partnerzy Miasto Siedlce, Główny Urząd Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Wołyńskim, Gmina Korczew oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach podsumowali działania i zaprezentowali osiągnięte efekty.


Tego dnia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach dokonała symbolicznego otwarcia obiektów, które zostały zmodernizowane dzięki środkom z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Komenda zaprezentowała kompleks treningowy, przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń z ratownictwa chemicznego - ekologicznego, bazę przygotowania sprzętu do akcji ratowniczo-gaśniczych wraz z warsztatem do obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i odzieży specjalnej, bazę środków gaśniczych, sorbentów
i neutralizatorów, stanowisko kierowania z system integracji komunikacji radiowej i telefonicznej, ścianę treningową wraz z dobiegiem i placem treningowym do prowadzenia szkoleń z ratownictwa wysokościowego oraz zawodów pożarniczych w drabinie hakowej. Siedleccy strażaccy pokazali także nowo zakupione pojazdy i sprzęt ratowniczy.

Partner ukraiński oficjalnego otwarcia zmodernizowanego obiektu dokonał 3 czerwca 2021 r.
W ramach projektu strona ukraińska zyskała kompleks treningowy wyposażony m.in. w labirynt treningowy, zakupiła pojazdy i sprzęt ratowniczy.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa pożarowego na obszarze przygranicznym. Jego realizacja przyniosła korzyści stronie polskiej i ukraińskiej, a przede wszystkim mieszkańcom.
W ramach projektu beneficjenci (KM PSP, Gmina Korczew, strona ukraińska) zakupili nowe pojazdy przeciwpożarowe oraz specjalistyczny sprzęt, dostosowany do charakteru działalności każdego partnera.

Więcej o projekcie TUTAJ