Blisko 1400 uczniów podchodziło do matury w tym roku, nieco ponad 1100 zdało od razu, 74 osoby nie ma drugiej szansy poprawienia wyniku w sierpniu. Zdawalność się poprawiła w stosunku do roku ubiegłego wynosząc 81,11% (poprzednio wyniosła 75,17%).

Stuprocentową zdawalnością nie może poszczycić się żadna z siedleckich szkół.

W czołówce znalazła się „Królówka”, w której nie zdały 2 osoby na 207 przystępujących do egzaminu. Na miejscu drugim znalazł się „Prus”, gdzie nie powiodło się trzem osobom (98,60%). Trzecie miejsce przypadło „Żołkiewskiemu”, z wynikiem 96,23% zdawalności, czwarte I KLO – 95,15% a piąte Technikum nr 1w ZSP 1.

Na przeciwległym biegunie znalazło się Technikum nr 4, gdzie zdało 15 osób na 41 przystępujących oraz VIII Liceum w ZSP 3 ze zdawalnością 37,14%.


Pełne zestawienie – w poniższej tabeli.