23 lipca 2021 roku w sali 53 Urzędu Miasta Siedlce odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych szkoleń w ramach projektu „Nie zgub mnie”.

Spotkanie zainaugurowane zostało przez partnerów kampanii: Roberta Szczepanika, zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce, podinsp. Dariusza Dudka I zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach oraz Marię Leszczyńską Prezes Zarządu Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Szkolenie składało się z czterech zasadniczych części: wykład dot. chorób wieku starczego przygotowanego przez dr nauk medycznych Edytę Długosz, projekcji filmu dotyczącego osób z chorobą Alzheimera, prelekcji Marii Leszczyńskiej i Renaty Orłowskiej ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera o tematyce działalności stowarzyszenia, prowadzonych programów na terenie miasta i powiatu siedleckiego i praktycznych aspektów postępowania z osobami chorymi w podeszłym wieku a także wystąpienia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach dot. postępowania w sprawach zaginięć seniorów.