Ireneusz Panasiuk, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, znalazł się w gronie 8 laureatów ogólnopolskiej XXVII edycji Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” .

25 maja w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję konkursu. W pięknej scenerii zamkowej sali uhonorowano nie tylko tegorocznych laureatów, ale również zwycięzców z roku ubiegłego. Wśród nich była Zuzanna Wilińska, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, obecnie ucząca się w II Liceum Ogólnokształcącym im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Zuzanna i Ireneusz są 5. i 6. ogólnopolskim laureatem konkursu reprezentującym nasze miasto.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu. Konkurs organizowany jest na dwóch szczeblach: samorządowym oraz centralnym – który ma charakter ogólnopolski, obecnie uczestniczy w nim około 30 miast i powiatów. Na każdym z nich, zgodnie z nazwą konkursu, Komisje konkursowe mogą przyznać 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia w konkursie. W historii Konkursu Miasto Siedlce ma już łącznie 170 laureatów, w tym 6 szczebla centralnego.

Konkurs „8 Wspaniałych” pozytywnie zapisał się w tradycji naszego miasta. Od 26 lat dzieci i młodzież z siedleckich szkół uczestniczą w eliminacjach i finałach konkursu. Dzięki swojej szlachetnej postawie, objawiającej się bezinteresowną pomocą słabszym i potrzebującym, stanowią wzór do naśladowania zarówno dla rówieśników, jak i dorosłych.

W naszym mieście przeprowadzono eliminacje ogólnopolskie konkursu 10 marca 2021 r. Jury wyłoniło 4 laureatów: Ireneusza Panasiuka, który reprezentował Miasto Siedlce na arenie ogólnopolskiej, Zuzannę Łukę z II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi, Polę Rzeźnik ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, Maję Wojtaś ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej oraz 4 wyróżnionych: Zuzannę Peciak ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza, Julię Stefaniuk ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, Karolinę Kalicką, Amadeusza Tymoszuka, oboje ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach.

Ireneusz, tegoroczny maturzysta, jest otwartym i przyjaznym młodym człowiekiem, pełnym pomysłów, kreatywności i chęci do działania. Nigdy nie odmawia nikomu pomocy, wykazuje się empatią i wrażliwością na potrzeby innych. Jego mottem życiowym jest harcerskie hasło „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż – czyli działaj!”. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 8 lat. Jest członkiem hufca ZHP Podlasie oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Siedlce”. Był inicjatorem powstania gromady zuchowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach, w której jest przybocznym i opiekunem małych zuchów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Irka w Harcerskim Klubie Ratowniczym. Aby zostać ratownikiem Irek musiał ukończyć 32-godzinny kurs pierwszej pomocy prowadzony przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP. Przeprowadził kilkanaście szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla szkół podstawowych i współtworzył przygotowany dla przedszkoli projekt „Misiowe ratowanie”. Jako dowódca harcerskiego patrolu medycznego bierze udział w zabezpieczaniu imprez masowych. Irek nigdy nie pozostaje obojętny na krzywdę, która dzieje się drugiemu człowiekowi. Niejednokrotnie sam, nie oglądając się na innych, niósł pomoc poszkodowanym, ratując ich zdrowie i życie. Potrafi też zachęcić do działania innych. Kiedy powódź dotknęła podkarpackie regiony naszego kraju, wraz z harcerską drużyną wędrowniczą, pojechał nieść pomoc poszkodowanym. Jest również członkiem Drużyny Reprezentacyjnej ZHP, bierze udział w licznych uroczystościach miejskich i państwowych. Udziela się jako wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” w Siedlcach, gdzie pomaga w opiece nad pensjonariuszami. Mimo pandemii nie zrezygnował z działania i pomocy potrzebującym. Aktywnie brał udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczył także w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności w Siedlcach. Liczne harcerskie obowiązki nie przeszkadzają mu też w realizacji innej pasji – trenowaniu sztuk walki.

W gronie laureatów ogólnopolskich na rok 2021, obok Ireneusza Panasiuka, znaleźli się także Jarosław Głodek z Sochaczewa, Katarzyna Jaroszewska z Włocławka, Jakub Konieczny z Elbląga, Paweł Korniejczuk z Prudnika, Oliwia Mutka ze Słupska, Weronika Stanik z Torunia i Kinga Szyluk z Białegostoku.

Serdecznie gratulujemy Ireneuszowi, Zuzannie i pozostałym laureatom ! Zachęcamy do angażowania się w działania szkolnych kół wolontariatu i pomagania potrzebującym. Pamiętajcie, że dobro, które dajemy innym, zawsze do nas wraca, a troska o drugiego człowieka czyni świat lepszym.

foto: Pani Joanna Fabisiak, Prezes „Fundacji Świat na Tak”, organizatora konkursu, z siedleckimi laureatami