Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach ogłasza I Międzyszkolny Konkurs Projektowania Ubioru pod hasłem: Stylizacja odzwierciedleniem projektu plastycznego.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej i aktywnej postawy młodych ludzi zainteresowanych branżą modową. Z uwagi na sytuację,  w której jesteśmy zmuszeni do pozostania w domach, liczymy na szeroki odzew mający na celu nie tylko rywalizację, ale wspólny cel wspierania i zachęcania do działania młodych artystów.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce i Tygodnika Siedleckiego.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!