W piątek 21 maja 2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach odbyła się finałowa gala I Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Wiosna w obiektywie, podczas której zostały zaprezentowane fotografie wiosny wykonane przez uczestników konkursu oraz wręczone nagrody zwycięzcom – laureatom i wyróżnionym.

W uroczystości wzięli udział: Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce; Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina; Ewa Gruszka – dyrektor Zakładu Centralnego PKP Intercity S.A.; Jacek Patoka – reprezentant Kolei Mazowieckich; Zbigniew Satyła – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckich; sponsorzy; artyści – Duet Amabile w składzie: Izabela Kiryluk (śpiew), akompaniament: Joanna Szczepańska (flet), Adam Szczepański (pianino); nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Duża liczba zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs świadczy o tym, jak wielu młodych ludzi rozwija swoje pasje i zamiłowania. To właśnie dzięki nim świat staje się lepszy i piękniejszy. Bardzo trafnie oddaje to cytat z Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego: Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny.

Inicjatywa I Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Wiosna w obiektywie powstała na początku tego roku i idealnie wpisuje się w działania naszej szkoły na rzecz wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów, którzy rozwijają wyobraźnię i budują kreatywność. Społeczność szkolna naszego Miasta oraz Gminy potrzebuje tak aktywnych i  innowacyjnych młodych ludzi, którzy otwarci są na wszelkie style i formy.

W tegorocznej edycji wzięło udział 62 uczestników, którzy zaprezentowali swoje fotografie. Zwieńczeniem konkursu stała się uroczysta Gala, w trakcie której przedstawiono fotograficzne dzieła sztuki wykonane przez laureatów i wyróżnionych woraz wszystkich uczestników, którzy zgłosili swój udział w przedsięwzięciu.

Laureatów i wyróżnionych w kategorii uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych wskazało jury złożone z ekspertów o uznanych kwalifikacjach: Monika Kowalczyk – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, Renata Orzeszek – projektant graficzny, właściciel Agencji Reklamy "Bez szablonu", Monika Jabłkowska – redaktor terenowy Katolickiego Radia Podlasie oraz Regionalnego Portalu Informacyjnego Podlasie24.pl, dr Marcin Sutryk – adiunkt Pracowni Sztuki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Paweł Papliński – fotograf, właściciel firmy Fotoelab.pl. Obradom jury przewodniczył pan dr Marcin Sutryk.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina.

Patronatem medialnym konkurs objęli: Dariusz Kuziak Prezes Zarządu oraz redaktor naczelny Tygodnika Siedleckiego, Joanna Soćko dziennikarz informacyjny Radia Eska Siedlce 96,8 FM oraz ks. Andrzej Sochal Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz Regionalnego Portalu Informacyjnego Podlasie24.pl.