Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Siedlcach z ul. Żytniej 39 na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8.

Wyborców stale zamieszkujących na terenie obwodu głosowania nr 4
w Siedlcach, obejmującym swym zasięgiem ulice: Żytnia, Biskupa Henryka Przeździeckiego, Chabrowa, Łąkowa, Karola Lewandowskiego, Nowy Świat informujemy, iż nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Siedlcach.

Dotychczasową siedzibę komisji mieszczącą się w budynku Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 zmieniono na siedzibę zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8.


W załączeniu:

 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Siedlce o obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.