Prezydent Miasta Siedlce informuje, o  ogłoszeniu naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.