1 czerwca 2020 roku odbył się ingres Jego Ekscelencji Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej ks. Grzegorza Suchodolskiego. W uroczystościach, pośród najznamienitszych gości z kraju i regionu wziął udział Prezydenta Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 w siedleckiej katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Głównym konsekratorem był Kazimierz Gurda, biskup diecezjalny siedlecki, a współkonsekratorami arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i biskup diecezjalny radomski Henryk Tomasik. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Iesum Christum praedicare” (Głosić Jezusa Chrystusa).


Ksiądz Biskup urodził się 10 listopada 1963 w Łukowie. W latach 1982–1988 studiował w Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święceń prezbiteratu udzielił mu 11 czerwca 1988 biskup Jan Mazur.

Został inkardynowany do diecezji siedleckiej. W latach 1990–1996 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia najpierw na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a następnie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu, uzyskując licencjat z katolickiej nauki społecznej.

W latach 1988–1990 pracował jako wikariusz w parafii św. Zygmunta w Łosicach. W 1996 został duszpasterzem akademickim, w latach 2001–2006 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. W latach 2006–2010 był proboszczem parafii Matki Bożej Korony Polski w Kopciach. W 2016 został mianowany proboszczem parafii katedralnej w Siedlcach i dziekanem dekanatu Siedlce. Wszedł w skład kolegium konsultorów, rady kapłańskiej, diecezjalnej rady duszpasterskiej. W 2018 został ustanowiony kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Siedlcach.

Od 1996 do 2016 zajmował stanowisko dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, od 2014 do 2016 pełnił funkcję sekretarza generalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

W 2019 roku otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Sitnika Nagrodę Prezydenta pn. „Aleksandria”.

16 kwietnia 2020 papież Franciszek prekonizował go biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej ze stolicą tytularną Mesarfelta.

Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik skierował m.in. te słowa do nowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej:

„Długo czekaliśmy na decyzję Ojca Świętego, ale z nieukrywaną radością stwierdzam, że wybór ten jest doskonały. Od lat możemy podziwiać dzieło drogi kapłańskiej Czcigodnego Księdza, a w ostatnim czasie rozkwit i doskonałe zarządzanie parafii katedralnej w Siedlcach.

Jestem przekonany, że posługa Księdza na rzecz Diecezji Siedleckiej będzie posługą pojednania człowieka z Bogiem i bliźnich między sobą. To potrzebny nam czas umacniania wspólnoty i budowania wzajemnego zaufania w oparciu o codzienną życzliwość i poświęcenie.


W imieniu własnym i mieszkańców Siedlec pragnę życzyć Czcigodnemu Księdzu wielu łask  bożych oraz sił i zdrowia potrzebnych do wypełniania powierzonych obowiązków”