15 czerwca 2020 roku rozpoczyna się w naszym mieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Podobnie jak w latach ubiegłych, kandydaci mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji.

https://siedlce.edu.com.pl/kandydat/app/

Pozwoli to Państwu poznać ofertę siedleckich szkół w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Strona zawiera także wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji określonych przepisami prawa.

Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. Elektroniczny system rekrutacji zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów, zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla kandydatów szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia w procesie rekrutacji elektronicznej.

Jestem przekonany, że wdrożenie elektronicznego procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. 

Prezydent Miasta Siedlce

Andrzej Sitnik


Oferta kształcenia w szkołach ponadpodstawowych