W środę, 15 stycznia prezydent Wojciech Kudelski wspólnie z radnymi koalicji PiS i STS, w obecności siedleckich dziennikarzy, podsumowali dokonania władz samorządowych Miasta Siedlce w 2013 roku. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej siedleckiego Parku Wodnego.

Sukcesy i wyzwania
Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia prezydenta Wojciecha Kudelskiego, który zwrócił uwagę na ciągłość działań samorządu siedleckiego od 23 lat. Samorząd Miasta Siedlce bardzo dobrze spełnia swoją rolę. W ciągu tego okresu nasi mieszkańcy zawsze wybierali w ten sposób, żeby była większość w radzie miasta. Mądrością wyborców jest to, że przy wielu zmianach na stanowiskach prezydenta, radnych miasta, kierunek jest zawsze taki sam, czyli dobro i rozwój Siedlec. Wyzwania i potrzeby naszego miasta są bardzo duże. Musimy dokończyć 3 i 4 etap naszych obwodnic , musimy wybudować zintegrowane centrum przesiadkowe , tunel pod torami, potrzeba hali widowiskowo – sportowej, która uzupełni ofertę naszego ośrodka sportu i pozwoli zarabiać. Wielką potrzebą jest porządny parking w centrum miasta, a także jego zagospodarowanie. Musimy kontynuować przebudowę i modernizację naszych ulic. Przed nami dokończenie programu budowy mieszkań komunalnych , których do tej pory wybudowaliśmy 120. W wystąpieniu Wojciecha Kudelskiego nie zabrakło również zagadnień dotyczących pozyskiwania inwestorów i tworzenia miejsc pracy. Zwrócił on uwagę, że budowa infrastruktury komunalnej, dróg pozyskiwanie funduszy unijnych, to zadania samorządu, które skutkują powstawaniem nowych miejsc pracy. Nasze inwestycje komunalne, budowa mieszkań inwestycje spółek, wszystko to po to żeby były miejsca pracy, żeby stwarzać warunki dla inwestorów. Żeby zatrzymać tu młodzież i wykształconych ludzi, którzy będą tu pracować i kupować mieszkania. Prezydent Wojciech Kudelski wspomniał również o długu miasta. Potrzeba było dużej odwagi, żeby uchwalać budżety z zadłużeniem. Ja je nazywam chwalebnym zadłużeniem bo te pieniądze zostały przeznaczone na rozwój i inwestycje, które służą mieszkańcom naszego miasta. Procentują one w postaci pełnych sal w ośrodkach kultury, tysiącami młodzieży uprawiającej sport.
Skutecznie dla rodziny
Wiceprezydent Anna Sochacka, przypomniała o nagrodzie Pary Prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich "Dobry Klimat dla Rodziny". Zwróciła również uwagę na przydział mieszkań komunalnych, które w Siedlcach rozdysponowywane są zgodnie z wysokimi standardami. - To bardzo trudna sprawa, żeby nie było skarg od mieszkańców. Nasze procedury są klarowne, co przyznał również NIK w swoim sprawozdaniu, dając Siedlce jako wzór. Dobry klimat dla rodziny to nagroda za naszą strategię, na która składa się dbałość o rodziny wielodzietne 3+, kształcenie integracyjne od żłobka po studia wyższe. W tym roku naszą ofertę uzupełniliśmy programem "Senior 65+". Dobry klimat dla seniora, jest ważnym uzupełnieniem naszej oferty, bo integruje rodziny. Kiedy dziadkowie opiekują się wnuczkami mogą wspólnie skorzystać z ulg jakie są w programie. Wiceprezydent Sochacka podkreśliła również udane wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami. Przeszliśmy przez nową ustawę śmieciową "suchą nogą". Nawet Warszawa ostatecznie jeszcze nie rozwiązała tej kwestii. Były protesty ale my byliśmy otwarci na mieszkańców i jak było to tylko możliwe zmieniliśmy naszą uchwałę w sprawie naliczania opłaty.
Wspólnie negocjujemy dla Siedlec
Wiceprezydent Jarosław Głowacki zwrócił uwagę na ważny moment w jakim znajdują się Siedlce. - Już są wynegocjowane środki dla Mazowsza. Na działania w obszarze metropolitarnym Warszawy ma być przeznaczone połowę środków z UE, natomiast pozostałe pieniądze trafią na Mazowsze i ośrodki regionalne i subregionalne. Pieniądze będą wydawane tam gdzie jest najwyższy poziom urbanizacji. I tu wiceprezydent Głowacki widzi szanse dla Siedlec, które w ostatnim czasie znacznie się rozwinęły. -Już 7 stycznia złożyliśmy nasze propozycje do regionalnych inwestycji terytorialnych. Nasze projekty jak zintegrowane centrum przesiadkowe, będą miały oddziaływanie regionalne. Jednym z naszych celów jest wspieranie przedsiębiorczości i podniesienie kadry w zakresie lecznictwa. Z projektów twardych wymienię tu wniosek budowy centrum przesiadkowego. Wspólnie z Wójtem Gminy Siedlce i Starostą Powiatu, wystosowaliśmy również w tej sprawie list intencyjny do Marszałka. Zawiązaliśmy z naszymi partnerami wstępne porozumienie, które mam nadzieję potwierdzą rady samorządów. Mamy już zaawansowane projekty tunelu i 3 etapu obwodnicy. Ważnym elementem jest to, że służby wojewody pozytywnie zaopiniowały odstępstwa od wysokości projektowanego wiaduktu nad ulicą Partyzantów. Zakładamy, że do naszych inwestycji otrzymamy maksymalnie 80 % dofinansowania. Tym bardziej że nasze projekty drogowe wpisują się w system TENT, który ma międzynarodowe znaczenie komunikacyjne.
Nie tracimy czasu
Henryk Niedziółka Przewodniczący Rady Miasta Siedlce rozpoczął podsumowanie od pozytywnej refleksji, że w Siedlcach samorząd nie traci czasu. Wyraził zadowolenie, że dzięki głosom radnych koalicji PiS i STS udało się przyjąć budżet. – Gdybyśmy go nie przyjęli i byłby on autorstwa Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie byłoby tak znacznych środków na sport i kulturę, bo właśnie w tych dziedzinach najczęściej szuka się oszczędności. Ważne w naszej pracy w 2014 roku będzie uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Miasto musi się rozwijać w sposób zaplanowany, oparty na strategii jego urbanistycznego rozwoju, a nie tylko na decyzjach o warunkach zabudowy. Przewodniczący Niedziółka powiedział również o planach zmian w pracy Rady Miasta. Jak wynikało z jego wypowiedzi będzie on przedstawiał radnym propozycję zmian w statucie dotyczącą interpelacji i zapytań radnych. Na konferencji głos zabrali również radny Jerzy Myszkowski i Zygmunt Szalach, którzy podjęli tematy inwestycji w służbę zdrowia i nakładów na siedlecką oświatę.