Koncert "Kolędy Pokoleń" odbył się 15 stycznia w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. G. Narutowicza w Siedlcach. Tegorocznej imprezie przyświecało motto "Kolędy lepiej śpiewać, niż słuchać, lepiej razem, niż osobno", a wzięli w niej udział członkowie chóru "Melodia" pod kierunkiem Eleonory Semczyszyn, dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 , Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz gospodarze.

W Publicznym Gimnazjum nr 2 im. G. Narutowicza w Siedlcach tradycją stało się wspólne kolędowanie. We środę 15 stycznia odbyła się kolejna edycja koncertu "Kolędy Pokoleń". Celem przedsięwzięcia było zacieśnienie więzi międzypokoleniowej, podtrzymanie tradycji wspólnego kolędowania oraz integracja środowiska. Występy młodych wykonawców oklaskiwali również ich rodzice, którzy przybyli , by wspierać swe pociechy w tak emocjonującym dla nich wydarzeniu. Nie zabrakło także licznych gości, a wśród nich byłych nauczycieli i absolwentów "Dwójki".