Zarządzenie nr 412/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową.