Zarządzenie nr 415/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w pierwszym półroczu 2018 zadań własnych Miasta Siedlce w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego.