Zarządzenie nr 411/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 zadań własnych Miasta Siedlce.