W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” Miasto Siedlce otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 161 tys. zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz narzędzi do terapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dofinansowanie zostanie przekazane 7 szkołom (wykaz poniżej), które wnioskowały m.in. o monitory i tablice interaktywne, projektory, laptopy i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Miasto Siedlce zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem.

Miasto Siedlce otrzymało wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica” także w latach ubiegłych. W r.2021 – 266 tys. zł dla 13 szkół oraz w r.2020 – 84 tys. zł. dla 6 szkół.

Jednostka organizacyjna

Koszt całkowity

Kwota wnioskowana z programu „Aktywna Tablica"

Wysokość wkładu własnego

1

Szkoła Podstawowa nr 2im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

2

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszkiw Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

3

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

43 750,00 zł

35 000,00 zł

8 750,00 zł

4

Technikum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

17 500,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

5

IX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

17 500,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

6

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

17 500,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

7

Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

17 500,00 zł

14 000,00 zł

3 500,00 zł

razem:

201 250,00 zł

161 000,00 zł

40 250,00 zł