Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa klasa I-III).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, składanej o wymiarach 15 x 21 (złożona kartka A4), bez życzeń w środku. Każdy uczestnik może oddać na konkurs dwie prace (osobno dla babci, osobno dla dziadka) lub jedną (dla babci, dla dziadka albo wspólną: dla babci i dziadka) w formacie nie większym niż A5 (A4 złożone na pół). Laurka winna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej), bez życzeń w środku, do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. 

  • Prace można składać od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 24 stycznia 2022 r. osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Laurka z okazji dnia Babci i Dziadka” w Urzędzie Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Punkcie Informacyjnym lub przesłać na adres Urzędu Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Regulamin konkursu (*.doc)
Załącznik nr 1 (*.doc)
Załącznik nr 2 (*.doc)