Okręgiem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach jest miasto Siedlce i gminy: Siedlce, Domanice, Paprotnia i Suchożebry - w sumie około 100 000 tys. mieszkańców.

Urodzenia:

Zarejestrowano - 2 324 urodzenia (w tym 558 drogą elektroniczną) z tego 1 143 - kobiet i 1 181 - mężczyzn.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 145 urodzeń, z liczby 2 324 urodzeń - 742 dzieci zameldowano w Siedlcach,

Najczęściej nadawane imiona dzieciom :

Dziewczynki: Alicja,Zuzanna, Maria, Zofia, Laura, Julia,Oliwia, Lena, Pola, Maja.

Chłopcy: Aleksander, Antoni, Mikołaj,Jan, Jakub, Marcel, Franciszek, Szymon, Filip, Stanisław.

 

Małżeństwa:

 Zarejestrowano - 482 małżeństw, w tym:

- cywilne - 151

- konkordatowe - 331

w tym 36 małżeństw z cudzoziemcami.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 52 zarejestrowanych małżeństw ,

- udzielono - 6 ślubów poza lokalem USC (zakład karny, miejsce wybrane przez małżonków).


Zgony:

 Zarejestrowano - 2 061 zgonów.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 300 zgonów.

Ponadto w roku 2021:

- wydano 15 956 odpisów aktów stanu cywilnego ( w formie papierowej i elektronicznej), wzrost o 2 744

- migracje 8 356 aktów (przeniesienie aktów ze starej bazy do Rejestru Stanu Cywilnego), wzrost o 1 063 akty

- wpisano 1 434 wzmianek w aktach stanu cywilnego, wzrost o 384 ( w tym 220 wzmianek o rozwodach, wzrost o 45)

- naniesiono 5 299 przypisków do aktów stanu cywilnego, wzrost o 719

- wydano 3 732 zaświadczenia ( w formie papierowej i elektronicznej), wzrost o1 050

- sporządzono 362 protokołów uznania dziecka, wzrost o 54

- wydano 64 decyzje o zmianie imion i nazwisk, wzrost o 1 decyzję

- wpisano 190 zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, wzrost o 34 akty

- 26 par otrzymało medale "za długoletnie pożycie małżeńskie".
inf. Urząd Stanu Cywilnego