Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 26.05.2024 17:00

Godzina zakończenia: 26.05.2024 18:00

Miejsce: Park Miejski Aleksandria

Adres:

Trasa dojazdu:        

26 maja 2024 r. (niedziela), godz. 17:00

Park Miejski Aleksandria

Wokaliści zespołów działających przy naszym Ośrodku – Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels – zapraszają na wyjątkowy koncert w Parku Miejskim Aleksandria. W wykonaniu młodych artystów usłyszymy piosenki przygotowane ze specjalna dedykacją dla wszystkich mam, którego w dniu koncertu będą obchodziły swoje święto.

Studio Piosenki Singers powstało w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą prowadzi pedagog i instruktor śpiewu Edyta Wójcik. W 2007 r. z najstarszej grupy Studia Piosenki powstał Zespół Wokalny Sweet Angels. W repertuarze zespołów znajdują się znane przeboje dla dzieci i młodzieży oraz piosenki artystów polskich i zagranicznych. Wokaliści uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i koncertach.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.