Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 25.05.2024 20:00

Godzina zakończenia: 25.05.2024 21:00

Miejsce: Park Miejski Aleksandria

Adres:

Trasa dojazdu:        

25 maja 2024 r. (sobota), godz. 20:00
Park Miejski Aleksandria

„Potańcówka na ludowo” to doskonała impreza dla wszystkich chętnych do zabawy przy muzyce ludowej. Usytuowana na scenie w Pawilonie Ogrodowym kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz – muzycy i soliści wokaliści – prezentować będzie utwory zaczerpnięte z polskiej tradycji, które z pewnością zachęcą do tańczenia wszystkich przybyłych. Impreza będzie także okazją do nauki podstawowych kroków poloneza, krakowiaka i innych tańców.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.