Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 28.05.2024 11:00

Godzina zakończenia: 28.05.2024 12:00

Miejsce: Park Miejski Aleksandria

Adres:

Trasa dojazdu:        

28 maja 2024 r. (wtorek), godz. 11:00

Park Miejski Aleksandria

Razem z Siedleckim Stowarzyszeniem Literackim „Witraż” zapraszamy do Parku Aleksandria na Ogrody Poetyckie pt. „Cisza jest… głosów zbieraniem” z udziałem aktorki Marii Pakulnis, która zaprezentuje ulubione wiersze zaczerpnięte z klasyki polskiej poezji. Aktorka porozmawia z siedlecką młodzieżą o poezji oraz sztuce interpretacji tekstów literackich.

Podczas imprezy zaprezentowana zostanie także twórczość poetycka uczniów siedleckich szkół. Oprawę muzyczną zapewnią wokaliści: Anna Michalak i Jakub Soszyński.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Siedlce.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.