Metryczka wydarzenia:

Godzina rozpoczęcia: 18.05.2024 17:00

Godzina zakończenia: 18.05.2024 18:00

Miejsce: Park Miejski Aleksandria

Adres:

Trasa dojazdu:        

Według twórczości Karola Wojtyły

Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: soliści Teatru ES i Chór Miasta Siedlce

Projekt „Śpiewnik Papieski” to dzieło wyjątkowe, powstałe z wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. To 11 utworów z poezją Karola Wojtyły, do której muzykę napisał Waldemar Koperkiewicz. Spektakl jest przykładem szczególnego wyczucia i umiejętności łączenia głębi poetyckich fraz z naprawdę dobrą muzyką. Przebojowe wykonanie utworów, różnorodność aranżacji muzycznych, a także oprawa sceniczna budzą wzruszenie, a zarazem tęsknotę za światem pontyfikatu Jana Pawła II.

Projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #UEdlaNAS